Jeg trenger hele verden

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Avhenger påskyndelsen av den endelige korreksjonen av vår tilkobling eller av hele verdens tilkobling?

Svar: Alt kommer bare an på kontakten oss imellom; det holder. Og fra denne koblingen føler vi nødvendigheten av alle de andre punktene.

Hovedsaken er kontakten mellom oss og hvis vi kommer til et visst nivå, vil vi føle at vi må tilkoble enda en del – ellers klarer vi ikke å gå videre. Vi trenger ekstra krefter, tetthet og vanskeligheter for å kunne gå videre.

Så du avklarer at du trenger mer og mer til du innser at du må ha hele verden, for den er helt din. Som man sier: «Hele verden er ment for mitt bruk»; som vil si at jeg overfører alle problemene, vanskelighetene og lengslene deres til meg selv, så jeg kan korrigere dem. «Og jeg er ment å brukes av den som eier meg», for jeg tar all deres lengsel og løfter opp til skaperen. Det er bare det han trenger.

(130021)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 10/3/14

Kommentarer / Spørsmål