Måleren tikker

thumbs_laitman_231_02Det finnes ikke noe viktigere enn formidling/spredning. Bortsett fra dette har du ingenting å gjøre: ingenting vil hjelpe, ikke våre vakre intensjoner, ikke dansen med våre venner. Det finnes ingen annen aktivitet i tillegg til formidling som vil være igjen etter din død og vil bli registrert på din konto. Så velg hva du gjør nå.

Livet går videre hver dag, hvert sekund: måleren tikker. Hvis du ikke dirigerer den mot spredning av kunnskap om skaperen i verden, åpenbaringen av skaperen til skapningene, som er fundamentet til kabbala og målet for skapelsen, da befinner du deg ikke i spiritualitet. Det er en slags fysisk protein kropp som de ga muligheten til å utvikle en personlighet, og den tok ikke sjansen.

Ikke tro at selv de aktivitetene du gjør for formidlingen er dine personlige handlinger. Alt dette er på grunn av miljøet, ytre betingelser som tiltrekker og forplikter deg. Etter alt det gode arbeidet du investerer, hvilken prosentandel er igjen for å bli registrert på din konto?

Det finnes ingen annen mulighet lik den å avdekke skaperens gjerninger til skapelsen foruten formidlingsarbeid. Det er uviktig at dette kanskje skjer i skjult form som integrert utdanning, sammenheng mellom mennesker osv.. Alt dette er er på vei i riktig retning og den rette formen der det er mulig å snu og å nå samfunnet. Derfor anbefaler jeg dette.

Hvorfor skulle jeg ellers trenge å koble alle typer hendelser i denne verden med fenomener i den øvre verden, og forklare dette som man ville gjort til barn på deres nivå? Det er klart på denne måten at alle disse problemene tilhører det menneskelige egoet. Hva slags forskjell utgjør det hvordan disse små menneskene handler? Det er innkvarteringen ovenfra for dette lille mennesket som faktisk er selve åpenbaringen av guddommelighet.

Fra den 2nd delen av den Daily Kabbalah Lesson 3/20/14, The Zohar

 

 

Kommentarer / Spørsmål