Hvor skjuler lykken seg?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Kan kabbala gjøre deg lykkelig? Hvordan skjer det?

Svar: Mennesker stiller spørsmål om meningen med livet fra barndommen av, til de når puberteten og begynner å utvikles hormonelt. Da glemmer de dem. Men hvis de skulle oppstå igjen senere i livet, leter de etter svar på disse spørsmålene.

I dag er det ganske mange slike mennesker. Vi ser det i henhold til antall mennesker som er deprimert eller som undertrykker urovekkende, plagsomme spørsmål ved å bruke narkotika. I dag utgjør slike mennesker omtrent halvparten av verdens befolkning og en veldig høy prosentandel bruker antidepressive medisiner.

Derfor er det på tide at folk får vite at kabbala gir svar på alle slike spørsmål. Og i tillegg er dette nøyaktige svar som de selv finner, og som de oppfatter som sin egen ervervelse av virkeligheten, av verden, som sin ervervelse av naturen. Samtidig, de svarene de finner har ikke bare en abstrakt sammenheng til spørsmålene de stilte; men de ser hvordan de fungerer følelsesmessig, i avdekkingen av verden.

Derfor bør vi tillate folk ikke bare å erverve verden, men også å forandre den, å forandre seg selv og bringe seg selv og verden til en riktig forbindelse som resulterer i lykke, komfort og harmoni og balanse mellom mennesker og verden rundt dem.

Her kommer læren om kabbala oss til unnsetning, forteller oss hvordan naturen er ordnet og hva som kan endres i mennesket for å oppnå harmoni med naturen og å eksistere i vår verden i en tilstand av fullkommen balanse. Balanse er lykke.
[150795]
Fra KabTV «The New Year» 25/12/14

Kommentarer / Spørsmål