Hvordan ”bestille egenskapen for å kunne gi”?

Spørsmål: Jeg forstår at jeg må utvikle nye egenskaper, men hvordan skal jeg klare dette?

Svar: De kan bare utvikles ved hjelp av lyset som endrer. Du kan ikke lage, generere eller kjøpe deg nye egenskaper selv.

Vi snakker om en mer kompleks og avansert skapning. Du er som en flue som må bli til et menneske. Den nye skapningen som du må bli, gir deg ingenting å gå etter. Du har fått et lite hint, men du aner ikke hvor den vil lede deg.

Om du derfor ønsker å oppnå nye egenskaper, må du ”bestille” dem fra lyset. Det skapte dine nåværende egenskaper, og du må nå henvende deg til det med en ny ”bestilling”. Du må vite hvordan du ber, overtaler og pålegger det å skape deg på nytt.

For å oppnå dette benytter vi oss av studiene og gruppen. Dette er effektive virkemidler for å få lyset til å tenne våre gnister og forme en spirituell natur i oss, slik at vi oppnår egenskapen for å kunne gi.

Fra leksjonen, Rabashs artikkel 10/12/10

Kommentarer / Spørsmål