Hvordan avdekke fremtiden

thumbs_laitman_281_01Spørsmål: Hva betyr det å avdekke den høyere makt, dens intensjon, hvor den fører meg og hva den ønsker?

Svar: Ramchal (Moshe Chaim Luzzatto, en stor kabbalist som levde i det 18. århundret i Italia), skrev at visdommen kabbala kun er ment for å lære styresett og formålet til det høyere ønsket: hvorfor skaperen skapte alle disse kreasjoner, hva han ønsker fra dem og hva som vil være slutten av alle inkarnasjoner i verden.

Du skal vite alt i forhold til hva som skjer i kroppen din, dine tanker, ønsker, i sinnet og hjertet, alt som skjer i verden og hvor det fører hen. Jeg snakker om en høy oppnåelse der du er på samme nivå med den øvre kraften, slik det står skrevet i Hosea 3:5 “Etterpå skal Israels barn tilbake å søke Herren sin Gud…”

Du avslører hele programmet til skapelsen, alle kreftene som aktivere det, du begynner å få rett til å gå inn i dette programmet og kontrollere den, i stedet for skaperen. Det er likt et barn som vokser opp og en far som overlater sin virksomhet, slik at barnet vil fortsette å drive det i stedet for ham.

Dette er hva det betyr å bli et menneske, menneske, da “mann” (på hebraisk “Adam”, fra ordet “Domeh” lignende) betyr lik skaperen, lik den øvre. Dette er hva vi trenger å nå.

Spørsmål: Påvirker denne åpenbaringen hverdagen til en person?

Svar: Selvfølgelig! Først av alt blir du en mester i alt som skjer. Du vet hva du lever for og hvordan ordne ditt liv for å dra den beste nytten.

Baal HaSulam skriver i artikkelen “The teaching of Kabbalah and its essence” at kabbala er åpenbaringen av den høyeste, styrende kraft med alle dens egenskaper og manifestasjoner som utfolder seg i verdener og under åpenbaringen av fremtidens menneske, til slutten av alle generasjoner.

Med andre ord ser du alle mulighetene fremover, helt til slutten av eksistensen av vår verden i 6000 år regnet fra første åpenbaring av skaperen til Adam HaRishon 5775 år siden. Du vil avdekke fremtiden.

[165560]
Fra Radio Programmet Israel radio 103FM, 8/8/15

Kommentarer / Spørsmål