Hvordan forklarer du naturkatastrofer?

Michael Laitman på Quora How do you explain natural calamities?

Først må vi forstå at vi selv ødelegger den økologiske balansen og andre balanser som vi har med naturen.

Vi fremkaller slik ubalanse ved å bruke skadelige teknologier eller ved å gripe inn i naturen med tvang.  Problemet ligger imidlertid nettopp i våre holdninger til hverandre. De er egoistiske og motsatt til den økologiske balansen. Med andre ord forstyrrer vi naturen, som er altruistisk, fordi vi ikke er i balanse med den på vårt menneskelige samhandlings nivå.

Ingen av våre handlinger og anstrengelser vil hjelpe på å minske forskjellige slags teknologisk avfall, forurensning, skitt og andre faktorer som har innflytelse på naturen. Selv om vi stopper all bruk av teknologi og ikke lenger vil fremkalle direkte problemer i naturen – uansett vil vi ikke oppnå balanse med den.

Det er fordi vi forstyrrer balansen på det menneskelige nivå, med våre tanker og vår ødeleggende holdning til hverandre. Våre egoistiske tanker og holdninger til hverandre på det menneskelige nivå overfører ubalanse og ødeleggelse til naturens lavere nivåer.

Dette er grunnen til at naturen behandler oss strengt. Vår egoistiske måte å tenke på, vår holdning og vårt ubegrunnede hat mot hverandre fører til problemer med sykdom, hjelpeløshet, depresjon, misbruk av rusmidler, og det leder også til økologiske katastrofer.

Alt dette er i våre holdninger til hverandre. Ingen tiltak for å bremse ned noen som helst teknologisk utvikling vil hjelpe oss.

Vi vil uansett komme til en global krise, som inneholder økologiske kriser med full kraft.

La oss hermed håpe at vi vil forstå at det er harmonien i holdningene våre oss imellom som må holdes ved like, aksjoner mot forbruk og adferd av noen teknologi som vi bruker hjelper oss ikke. Jo bedre vi forstår og tilpasser dette prinsippet, jo mindre kriser vil vi oppleve i økologiske og andre dimensjoner. Vi vil nå frem til et harmonisk og fredelig liv mye fortere.

Basert på Q&A med Kabbalist Dr. Michael Laitman 9 September 2006. Skrevet/endret av studenter av Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kommentarer / Spørsmål