Hvordan kan vi måle spirituell hastighet?

Spørsmål: I den materielle verden vet vi hvordan vi kan måle hastigheter, men hvordan kan vi gjøre det samme når det gjelder vår spirituelle utvikling? Hva kan hjelpe oss her?

Svar: Du måler hastigheten ved å evaluere din tilknytning til gruppen, og du har ikke noe annet. Det er derfor én felles sjel ble knust til mange sjeler – slik at du kunne ha verktøy for å endre deg, et sted å jobbe og gjøre en innsats, slik at du kunne vurdere hvor langt unna eller hvor nært du befinner deg i forhold til dem – ikke bare til menneskene, men til deres ønsker om å avdekke spiritualitet, skaperen. Du sjekker om du befinner deg blant disse ønskene, sammen med dem, slik at innenfor den riktige samhørigheten, i den gjensidige garantien mellom dere, vil du avdekke skaperen.

Derfor må du vurdere din spirituelle tilstand kun med hensyn til disse ønskene til dine venner – hvor nær den øvre virkeligheten du befinner deg sammen med dem.

Spørsmål: Hvor er hastigheten i dette? Hvordan kan vi måle den?

Svar: Fra den ene dagen til den neste, fra ett minutt til et annet, evaluerer du denne samhørigheten. Det finnes en avstand mellom deg og de andre, og du vurderer om denne avstanden blir større eller ikke, hvordan, med en jevn hastighet eller med økt hastighet. Gjennom akselerering vil farten øke hvert eneste øyeblikk.

Fra del to av Morgenleksjonen 22/07/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål