Hvordan skal vi oppfatte emnet: med hjertet eller med forstanden?

Spørsmål: Det er mye jeg ikke forstår. Når kommer bildet av hele systemet til å bli en tanke klarere?

Svar: Jeg har studert dette emnet i mange år. Jeg er vant til å studere. For meg er alle diagrammene, tegningene og systemene som brød for den sultne: jeg «sluker» dem med stor fornøyelse. Jeg liker systemanalysering, for profesjonen min er i biokybernetikk. Men da jeg begynte å lære dette systemet, var det fullstendig uforståelig for meg og fikk meg til å stille mange spørsmål.

Alle spørsmål besvares kun i den utstrekning du fornemmer emnet. Dersom du studerer det uten å gå inn i det med følelsene dine, kommer du ikke til å forstå noen ting. Dessuten, om du forstår noe i dag – fordufter det i morgen – for du er under stadig forandring. Det du husket i går forsvinner fra hukommelsen din i dag, for ønskene dine endrer seg.

Den eneste måten å forstå dette systemet, er ved å oppnå det. Og oppnåelse er bare mulig når egenskapene dine stemmer overens med systemets egenskaper. Derfor må du ikke være opptatt med å prøve å fange det opp med hjernen, men heller med hvordan du kan føle det med hjertet. Hjertet begriper det, ikke forstanden.

Fra søndagens virtuelle leksjonserie, 30/10/11

Kommentarer / Spørsmål