Klar, ferdig, start

Spørsmål: Hvor viktig er forberedelsen til kongressen for vår spirituelle framgang?

Svar: Forberedelsen til det neste nivået er avgjørende for alt! Det ser vi fra begynnelsen, ved Sinaiberget, da folk fikk spørsmålet: «Er dere klar for den endelige korreksjonen?» Å knytte seg sammen og bli som èn mann med ett hjerte, betyr endelig korreksjon, Gmar Tikkun. Er du klar for det, må styrken av ønsket ditt nå 600 000.

Alle burde si: «Jeg ønsker å knytte meg sammen med andre for å korrigere ondskapen i meg og omvende den til godhet, til samholdsstyrke, til jeg når en fullkommen tilstand.» I den fullkomne tilstanden bør styrken av ønsket mitt vokse 600 000 ganger.

Det har ingenting å si hvor mange mennesker som er tilstedeværende der: to, to tusen eller 600 000. Selv om syv milliard mennesker samles for å knytte seg sammen, vil styrken av hvert menneskes ønske bli sett på som» 600 000″.

Vi mottar lyset som endrer, bare dersom vi sier oss villige til å bli som èn mann med ett hjerte. Derfor må vi forberede oss, slik at vi ankommer kongressen med dette ønsket. Jeg må være rede til å delta med andre og tiltrekke meg lyset som vil påvirke meg i så stor grad at det knytter meg sammen med andre. Når lyset utfører denne koblingen, vil det endres fra det omsluttende lyset til det indre lyset – som vil avdekkes inni oss. Slik vil vi oppnå spirituell virkeliggjørelse.

Det blir åpenbaringen av lysets handling, som kalles det indre lyset, samtidig med åpenbaringen av lysets kilde, som vil si åpenbaring av skaperen. Når lyset avdekkes slik, vil det fremkalle ulike fornemmelser hos meg. Da vil jeg forstå betydningen av de høyre og venstre linjene, Hassadim (nåde) og Hochma (kunnskap), min nåværende situasjon og nivå, så vel som hele framgangsmåten.

Hver avdekking inneholder hele framgangsmåten fra begynnelse til slutt, som et holografisk bilde. Den inneholder til og med uendelighetens virkelighet til en viss grad. Så helt fra første nivå oppdager jeg alt. Herfra forstår jeg allerede hvor jeg er – og jeg kan fornemme det. Selv om det bare er begynnelsen, er jeg allerede på vei.

Alt avhenger av forberedelsen.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 2/11/11, «The Love for the Creator and Love for the Created Beings»

 

Kommentarer / Spørsmål