Hvorfor henger våre ønsker etter livet?

Spørsmål: Hvorfor snakker vi om slutten på det konsumerende samfunnet. Hvorfor må tiden av forbrukersammfunnet komme til en slutt?

Svar: Det er to grunner:

      1. Den første grunnen er ekstern. Vi går tom for naturressurser.
      2. Den andre grunnen er intern, og er den viktigste grunnen: Vårt ønske er i endring- grunnlaget for menneskets natur.

Vi kan analysere økonomiske teorier, propaganda og reklame, vi kan finne på forskjellige triks og teknologier, som tre dimensjonale filmer, men alt dette vil ikke hjelpe. En person vil bare miste interessen for det, som en katt som ikke bryr seg om Tven og ligger oppå den. Vi vil istedenfor legge mer merke til samfunnet, til de rundt oss. Alt dette er fordi ønsket er i endring. Det er ingenting vi kan gjøre med det, da det er ønsket som motiverer en person.

Dette vil selvfølgelig ikke skje på en gang. Det er fortsatt mulig i dag å fremme forbruket av ulike ”spesialtilbud.” Men sammenlignet med tildligere er ting i endring. Frekvensen av selvmord og skilsmisse øker, mens skuffelse og fortvilelse sprer seg. Det er faktisk begynnelsen på en ny trend. En person vil selvfølgelig fortsatt trenge mat og andre grunnleggende nødvendigheter. Men problemet ligger ikke i disse tingene, men i ønskene som vi bruker feil.

På en eller anne måte endrer ønsket seg veldig sakte. Spørsmålet er hvorfor det henger etter de parallelle eksterne endringer? Hvorfor møter vi på problemer som kriser hvis vi istedenfor kan hoppe til et nytt nivå med en rask endring av vårt ønske? Vil det ikke vært bedre for mennesker å bytte fra forbruk til mer sosiale aktiviteter av sin egen fri vilje? Hvorfor vil de kjøpe som før, selv om det forrige systemet kollapser?

Grunnen er at dette er den måten de vil annerkjenne det onde, så den nåværende situasjonen vil gi en dårlig smak. Ellers vil de ikke finne en beholder, ønsket, begjær, for noe annet. De må føle at de er fortvilet, at verden er full og på samme tid, er den tom. Hvis det forrige ønsket bare forsvinner, vil ikke en person lære en lekse fra fortiden, og vi ikke forstå problemet.

Derfor endrer ønsket seg mye langsommere enn de ytre forhold. Disse forholdene må presse oss og gradvis fremkalle den rette respons.

Deretter vises den integrerte utdanning, som forklarer at ønskene utover det animalistiske nivået, som betyr de grunnleggende rasjonelle behov, kan bare bli oppfyllt i sammenheng med menneskelige relasjoner. Den nåværende krisen er ment for å vise en person at han kan møte sine behov bare på en ny integrert måte. På denne måten blir ikke hans ønsker begrenset, men de blir faktisk bedre, oppdaterte, og vil stige til et høyere kvalitativt nivå. Da vil han ikke ta til takke med noe forbigående og flyktig, men kun for noe som er følelsesmessig meningsfylt. En person utvikler seg og blir mer følsom for, og ønsker å nyte andre opplevelser, som er nærmere spiritualitet.

Så det er faktisk i personlige relasjoner, familien og utdanning at den nåværende krisen blir avslørt mest intenst.

Fra den 4de delen av den Daily Kabbalah Lesson 12/13/12, “The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål