Massemordet i Connecticut

Jeg sørger for alle ofrene, og mer enn noen andre fordi jeg føler meg som medskyldig, skyldig i hva som skjedde. Tross alt er denne handlingen en konsekvens av vår likegyldighet til hvordan våre barn vokser opp og til det faktum at de blir voldlige mordere… Vi har skylden, utdanningssytemet, mangel på oppdragelse er det som har skylden. Når vil vi forstå at barn ikke bare skal lære å lese og skrive, men at vi må gjøre mennesker ut av dem, oppdra dem? Mangelen på helhetlig utdanning vil bli manifistert mer og mer, men hvor mange flere slike tilfeller må skje før vi begynner å handle!?

Kommentarer / Spørsmål