Intensjon: Det er resultatet som er viktigst

Spørsmål: Hva er intensjon?

Svar: Intensjon er det du ønsker fra den tilstanden du befinner deg i. Det du sier eller gjør har ingen betydning, men det viktigste er det du sikter mot, hvilke resultater du forventer fra din nåværende tilstand. Det har ikke noe å si om det er ditt eller vårt.

Vi kan med andre ord spørre oss selv hvordan vi ønsker å se for oss vår neste tilstand. Hvordan ser du den for deg nå? Hva vil du gjøre: gi til skaperen, ta imot for deg selv, tjene andre, stjele, gi videre eller fordele? Hvordan ser du deg selv i den neste tilstanden? Dette er intensjonen din.

Derfor er det kun mennesket som har intensjon. Han er den eneste i hele skaperverket som er utenfor tid. Intensjonen handler ikke i henhold til den fysiske tiden, men innenfor spirituell tid, og den ligger over vårt ønske.

Fra del tre av Morgenleksjonen 20/03/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål