Jeg vil være et barn igjen!

Spørsmål: Hvilken metode kan vi benytte for å lære barn om kabbala?

Svar: Det er veldig lett å forklare et hvilket som helst fenomen til et barn. Det bare virker vanskelig for oss, men slik er det nok ikke.

Det står skrevet at det å lære noe til et barn er som å skrive på et blankt ark, mens vi, de voksne, må skrive på et ark som vi selv allerede har kladdet på. Først må vi nøytralisere våre tanker, ønsker, fordommer og bakgrunnskunnskaper, slette mange ting inni oss og først etter dette kan vi forsøke å skrive noe. Erfaring viser at det er lett å jobbe med barn.

Jeg har sett eksempler på dette hos min egen sønn. Når jeg begynte å studere med Rabash, repeterte jeg materialet som vi hadde lest under leksjonen når jeg kom hjem. Min syv år gamle sønn satt da ved siden av meg, og jeg siterte teksten for han slik at jeg kunne ta opp i meg materialet på en bedre måte. Jeg så at han oppfattet og husket dette bedre enn meg. Jeg stilte han spørsmål, og han besvarte dem på riktig måte.

Da forsto jeg at jo renere et menneske er, selv om det er et barn, jo mer naturlig oppfatter han kabbala. Det er fordi dette virkelig er en naturvitenskap, og vi ser dette på barna. Jeg er misunnelig på hvor naturlig de forstår det!

Det er mye som lagrer seg hos dem gjennom repetisjon, uten at de har følt det, siden deres følelsesmessige mekanismer ikke har utviklet seg ennå. Følelsen vil komme senere, når det er tid for hormonene å springe fram. Innen den tid vil de allerede være fylt med ulike lover og formler. Så snart hormonene deres begynner å jobbe og ønskene begynner å bruse, vil de vite hvordan de skal regulere dem.

Fra leksjon 6, WE-kongressen 3/4/2011

Kommentarer / Spørsmål