Karl Marx om miljøpåvirkning

Karl Marx, Lønn, pris og profitt, kapittel 6: Våre ønsker og nytelser har sin opprinnelse i samfunnet vi lever i. Vi måler dem derfor i henhold til vårt samfunn, og ikke i henhold til objektene som tjener deres tilfredsstillelse. Siden de er sosiale av natur, er de også relative i sin natur.

Min kommentar: Forskjellen mellom kabbala og Marxs metoder for å oppnå et perfekt samfunn er som følger: I henhold til kabbala blir en person endret med hjelp av Toraen (lyset som endrer). I henhold til Marx kan menneskets natur kun endres gjennom innflytelsen av det miljøet man lever i og sosiale relasjoner.

Det er mulig at Marx var oppmerksom på at han kun beskrev den første fase av korreksjon, nemlig samhold, og at menneskene i forsøket på å knytte seg til hverandre etterpå ville forstå sin manglende egenskap til å overkomme egen natur. Da ville de forstått at de kan bruke det øvre lyset for å finne sammen. (Se Baal HaSulams artikkel ”Criticism og Marxism” i avisen ”Hauma”).

Kommentarer / Spørsmål