Kjenn igjen mørket i det svarte punktet

Skjenkingen av Toraen, korreksjonsmetoden, er ikke mulig uten en gjensidig garanti som representerer en modell: det å ta i bruk denne metoden. Du avdekker Toraen, jobber med den og oppnår kun forståelse for denne læren gjennom gjensidig garanti.

Når vi i dag leser Baal HaSulams artikkel ”The Mutual Garantee” prøver vi å finne flere og flere måter å avdekke skapelsesmålet på. Vi befinner oss i det egoistiske ønsket og må gjøre det om til den givende formen. I stedet for å forbli i egoismen som tar formen til det stadig økende ønsket om å ta imot, må vi avdekke ondskapen i denne formen.

Avdekkingen av ondskapen kan komme gjennom problemer eller gjennom sinnet. En kombinert variasjon er også mulig. Dette er avhengig av hvor mye vi klarer å engasjere sinnet vårt for å øke bevisstheten om ondskapen, uten å vente på problemer. Problemer gjør bare at det tar lengre tid, og gir oss kriger og opprør gjennom lidelsens vei, gjennom virkelige tragiske omstendigheter.

På en eller annen måte må vi forstå hvor ille ondskapen virkelig er, det vil si å bli bevisst på at vi befinner oss i egoismen, i ønsket om å få, og at alle bare søker sine egne fordeler til skade for sine medborgere. Om vi ikke forstår dette nå, kan du bare tenke deg hvor mye mer vi vil måtte jobbe bare for å få avdekket ondskapen.

Hvor mange flere slag må jeg gjennomgå for å se og forstå at mine ønsker er egoistiske? De er egoistiske i den grad jeg ikke tar hensyn til andre, inkludert mine slektninger, de som står meg nær, mine barn.

Dette er en forferdelig tilstand. Det står skrevet i Skriftene: ”Hendene til en medfølende kvinne har kokt sine egne barn”. Det er dette anerkjennelsen av ondskapen dreier seg om. Vi vet ikke hva det er.

For å unngå ekstremiteter, for å spare tid og unødvendige lidelser, kan vi benytte oss av læren om kabbala, lyset som endrer og arbeidet i gruppen. Det er derfor vi har fått tildelt dette verktøyet. Kombinert med lidelser og lyset som endrer, vil vi avdekke ondskapen tidligere.

Vi trenger ikke noe annet enn denne bevisstheten. Baal HaSulam skriver om dette i sin artikkel ”The Essence of Kabbalah and Its Purpose””. Hvorfor fikk vi den? Vi fikk den for å øke hastigheten på vår avdekking av ondskapen. Om jeg bruker denne kraften på riktig måte ved enhver anledning, vil jeg være i stand til å utføre denne analysen og trekke konklusjoner, selv om jeg må gå gjennom lidelser for å utvikle meg til denne analysetilstanden.

Baal HaSulam skriver at vi lever i Messias tid og at vi derfor må begynne å ta hensyn til de muligheten vi blir gitt, utvikle oss videre og begynne å handle. Alt er avhengig av oss i den grad vi tiltrekker oss lyset som endrer.

Først må det lede oss til avdekkingen av ondskap. Det å bli kjent med vårt eget ego er ubehagelig. Vi trenger støtten fra omgivelsene og studeringen; vi må bli sterkere internt for å klare å bære dette egoet som blir avdekket for oss og gjennom dette vil jeg utvilsomt bevege meg mot målet. Om jeg avviser avdekkingen av egoet fordi det er ubehagelig for meg, vil det komme tilbake til meg ”gjennom bakdøren”, og utsette meg for virkelig tragiske omstendigheter.

Menneskeheten kan utvikle seg langs en vakker vei, og oppleve lite ondskap. Fra en dråpe gift, fra en bitteliten del av ondskapen, vil jeg bygge opp en enorm analysestruktur. Jeg ser hvordan denne ondskapen hinder meg i å knytte meg til vennene i gruppen. Om jeg virkelig bruker en liten del av denne ondskapen, trenger jeg ingenting annet. Et lite svart punkt er nok, og jeg forstår allerede hva det betyr.

Vi oppnår dette kun gjennom kraften til den gjensidige garantien, når vi ønsker å bygge et system av gjensidig giverkraft sammen, å knytte oss til hverandre som én mann med ett hjerte og slik hjelpe hverandre. Slik vil vi avdekke ondskapen.

Ser for deg at verden avdekker en liten bit av ondskap i dag. Se på utviklingen: Revolusjoner, demonstrasjoner og opprør. Dag for dag blir situasjonen verre, og vi kommer nærmere Israel. Ingen andre er under slikt press. Det interne presset vil snart bli tydelig også.

Derfor må vi forstå at den gjensidige garantien, samhold og analysen som leder til avdekkingen av ondskapen handler om liv eller død for oss. Vi trenger ikke noe annet enn å avdekke ondskapen fordi i den grad vi er bevisst på det, vil du ønske å kvitte deg med den og ikke lenger glemme lyset som endrer. Du er som et menneske som er svært sykt, som tenker på en kur som vil kunne redde han. Denne avdekkingen av ondskapen hindrer deg i å bruke den og presser deg til å finne den riktige måten å bruke det på.

Om land og alle slags organisasjoner avdekker ondskapen i dag, vil de gjøre verden om til Edens hage med det samme. Hvorfor vil de skape slike dumme ting som de gjør i dag? Den nåværende verdens handlinger gjør det klart for oss at vi nærmer oss kritiske tilstander.

Fra del fem av Morgenleksjonen 13/07/2011, ”The Arvut (Mutual Guarantee)”

Kommentarer / Spørsmål