Kortbølgekommunikasjon

Baal HaSulam, Introduction to The Book of Zohar, Artikkel 8: For eksempel når to mennesker elsker hverandre, sier du at de er knyttet sammen med hverandre som ett legeme. Og når de hater hverandre, sier du at de er like langt borte fra hverandre som øst fra vest. Men det finnes ikke spørsmål om nærhet eller fjernhet i beliggenhet her. Snarere hentyder det til likheten i form; når de har lik form og den ene elsker det den andre elsker og hater det den andre hater, elsker de hverandre og er sammenknyttet.

Og hvis der er ulikhet i form mellom dem og den ene liker noe den andre hater, blir de fjerne og hatefulle overfor hverandre i den grad de har ulik form. Og dersom de, for eksempel, har motsatt form og den ene hater alt den andre liker og alt den andre hater blir likt av den første, anses de som fjerne som øst fra vest, som vil si fra den ene ytterligheten til den andre.

Spørsmål: Hvilken type kjærlighet og hat er det som refereres til her?

Svar: Det er typisk for gjensidige forhold mellom mennesker: med ens venn, ens ektefelle osv. Jo mer lik du er den andre i ønsker og tanker, eller jo mer ulike dere er, i den graden elsker eller hater dere hverandre.

Men meningen her er ikke å avsløre medfødte psykologiske følelser og det handler ikke om ordinære naturlige forbindelser basert på interesser, vaner og forståelse. Nei, her snakker vi om to mennesker som arbeider sammen for å klarlegge «stedet» for avdekkelse av skaperen i forbindelsen mellom seg.

Dette «stedet» bygger vi med våre felles gjensidige intensjoner. Fordi ønskene og tankene våre er forskjellige og mennesker er forskjellige, er alle innstillt på sin egen «bølgelengde».

Tidligere ble langbølger brukt for kommunikasjon. Så hadde man behov for større nøyaktighet, mer intensitet og muligheten til å trenge dypere inn og man begynte å bruke høyere bølgelenger som gjorde det mulig å overføre mer informasjon. Tidligere forsvant alle de små detaljene, men nå, i den høyere bølgelengden, viser det seg at alle kan være spesielle og vi trenger ikke å være like. En skapning fra en annen planet ville ikke ha sett forskjell på oss: vi har alle armer og ben, øyne og ører osv. Men hvis vi går dypere ned i noens karakter, hans vesen, oppdager vi store ulikheter. Ikke bare er alle individer unike, men de forandrer seg også stadig.

Så hvordan kan vi forbinde oss med hverandre?

Vi forbinder oss ifølge våre intensjoner. Jeg har til hensikt å være god mot deg med alle mine evner og din hensikt er å være god mot meg med alle dine evner, ønsker og muligheter. Da er vi likestillte, like, forbundet. Vi er ikke forbundet i de reelle ønskene våre, men i intensjonene våre, som er rettet mot gjensidig giverglede.

Jeg tvinger ikke deg til å høre på Mozart fordi jeg selv liker musikken hans og du tvinger ikke meg til å høre, for eksempel på Moti Mor fordi han er favorittartisten din. Nei, jeg skrur av den klassiske musikken og ikler meg deg og finner ut hva det er i deg som passer denne bølgelengden, hva du liker i det analoge ønsket ditt. Åhh, du liker Moti Mor. Selv om han ikke kan sammenlignes med Mozart, begynner jeg å sette pris på ham, fordi jeg gjennom det forbinder meg med deg og oppnår skaperen. Slik blir Moti Mor plutselig viktig for meg og jeg endrer ønsket mitt etter ditt ønske. Mozart var en nytelseskilde for meg på «animalt» nivå, mens Moti Mor blir en mulighet for meg til å forbinde meg med andre og danne en spirituell beholder.

Om dette sies det: «La hans vilje bli din vilje.» Jeg kan ikke annullere tiltrekningen min til Mozart. Jeg har bare «begrenset» den, «dekket» den med et nytt dekke av tiltrekning til Moti Mor og slik har jeg oppnådd kontakt med deg. Jeg gjør det samme med alle, får mitt ønske til å bli lik deres ønske. Til sist tilegner jeg meg mangler fra hele verden og får kontakt med alle.

Jeg trenger faktisk ikke en gang å gjøre videre undersøkelser for å kunne gjøre dette. Lyset hjelper meg og jeg forbinder meg til det som er viktig for andre, til forståelsen og følelsene deres. Det er ikke en anstrengelse, men faktisk enkelt og herlig.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 4/3/13, «Introduction to The Book of Zohar»

 

Kommentarer / Spørsmål