Krisens framtidsutsikter

SpørsmålHvordan ser du på fremtidsutsiktene for verdens aksjemarked?

Svar: Jeg er på ingen måte en økonom, så dette spørsmålet er jeg ikke i stand til å svare på. Jeg vil bare si at verden begynner å bli trøtt av hva det nå enn er som skjer, og det faktum at mennesker har negative følelser er ikke et godt tegn. Stemningen er blitt verre. Optimistene forsvinner; menneskene tror ikke lenger på politikernes evner, tilliten til dem er oppbrukt; ingen forventer normaltilstander; det er en konstant trussel om nye konkurser; alle er deprimerte.

Ezra Klein skriver i The Washington Post at ingen vet hvor økonomiens oppgang vil komme fra, men at man uansett er sikre på hvor den ikke vil komme fra: Fra USA, Europa, Japan eller Kina, økonomiene som «har vært overopphetet»  og der autoritetene kun drømmer om en «myk landing». De er med andre ord redde for konkurser og offenlig uro.

Akkurat nå har vi følelsen av at vi har blitt vant til krisen, men dette er midlertidig – naturen vil tvinge oss til å være klokere enn som så og bli lik den. Vi må bli én helhet med omgivelsene. Dette oppnås mellom mennesker ved å observere tilstanden til den gjensidige garantien: en godhjertet samhørighet der man forholder seg til naturen på samme måte som til en selv. I dette tilfellet vil verden oppnå balanse og harmoni, og den vil styre mellom oss.

Kommentarer / Spørsmål