Tiden er inne

Venner, for første gang i historien har vi nådd den faktiske iverksettelsen av vitenskapen om kabbala, som er ment for mennesket og for den korreksjonen som skapningen må gjennomgå! Alt dette ligger nå i våre hender, selv om oppgaven kan virke vanskelig og til og med umulig.

Selv om vi fremdeles er redde for at vi ikke er i stand til å gjøre dette, og selv om vi føler oss usikre, finnes det ingen alternativer – tiden er inne! Virkeligheten tvinger oss til å handle. Stedet for knusningen blir avdekket for oss, og vi er forpliktet til å utføre korreksjonen.

Selv om vi pleide å tenke at kabbala er et studie av visse tekster, intensjoner og handlinger som ikke leder til det ønskede resultatet, som kun uttrykkes dypt inni oss gjennom menneskets opplevelser og følelser, har vi i dag kommet i en situasjon der den også begynner å komme til uttrykk gjennom materie. Det vil si at alt vi studerer og alt vi prøver å realisere gjennom intensjonen, er ting som vi også tydelig ser at påvirker materien og hendelsene som skjer i verden, i en ny balanse mellom kreftene, i prosessen som verden går gjennom.

Vi har nådd den praktiske kabbalaen! Det er ikke mulig å forlate oppdraget og rømme nå. Om vi ikke gjør det som er pålagt oss, vil vi og resten av verden ha mange dramatiske ting i vente.

Kraften som har kommet for å hjelpe oss til å utvikle oss, vil fortsatt gjelde selv om vi ikke bruker den på riktig måte. Om vi mister muligheten til å bruke den på riktig måte, gjennom den ønskede retningen, vil den påvirke oss til tross for vårt ønske og det på en veldig negativ måte.

Denne kraften blir avdekket enten vi ønsker det eller ikke, og den må bli uttrykt i oss. Vi kan snu dette om til et anti-egoistisk filter og reflekterende lys, i den grad vi blir lik skaperens giverkraft. Ingenting kan bli bedre enn det! Om vi ikke gjør det, vil den samme kraften som vi ikke gjorde om til et filter, en intensjon, det reflekterende lyset og giverkraften, lys og godhet, begynne å påvirke oss i den motsatte formen.

Det er derfor Baal HaSulam sa at han måtte begynne å utgi en avis, og begynne å handle slik at alle kunne finne ut hvilken oppgave de sto overfor, og være i stand til å fullføre den.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen 16/08/2011, «The Nation»

Kommentarer / Spørsmål