Løfter jeg hodet for å se på en venn?

Spørsmål: Er det mulig å påskynde oppvåkningen av punktet i hjertet hos folk? 

Svar: Ja, det kan gjøres på to måter, men la meg først forklare noe: Folk som punktet i hjertet hos dem ennå ikke har våknet hos, tilhører nivået av «verdens nasjoner» eller AHP. De som allerede har fått gnistene vekket kalles «Israel», som betyr at de higer direkte til skaperen (Yashar-El). De tiltrekkes oppover og må ta vare på alle de som befinner seg nedenfor, så «punktene i hjertet» kan kun vekkes på to måter:

1. Ekstern handling – ved disseminasjon, integrerende undervisning, bøker, filmer, osv.

2. Intern handling – ved kontakten mellom oss, som påvirker alle andre selv om de ikke vet det gjennom systemet som forbinder oss alle.

Spørsmål: Kan denne skissen illustrere gruppens eksterne og interne arbeid?

Svar: Ja, det kan den. Den øverste delen (i rødt) er arbeidet til «punktene i hjertet» i gruppen, mens den nederste delen (i blått) er alle mottakerønskene i gruppen. Alt dette tilhører samme «kropp» i gruppen.

Spørsmål: Det vil si at jeg på den ene siden arbeider med vennen og ser ham som mitt speilbilde og korrigerer egenskapene hans hos meg. På den andre siden, sier jeg rett ut at han gjør noe galt… 

Svar: Nei, det er ikke spirituelt arbeid. Jeg må ikke korrigere hans egenskaper hos meg, for hvis han er en venn, betyr det at skaperen er bak ham. Derfor ser jeg opp til ham og han er perfekt og korrigert i mine øyne. Hvis jeg ser feil hos ham, tillegger jeg det mine egne egenskaper.

Så jeg har ikke noe å utsi på vennen. Jeg har bare meg selv å klandre.

Jeg må i det hele tatt konstant vise vennene godt humør, trygghet og glede på den spirituelle veien og samtidig ha omsorg for gruppen internt, slik at vennene gjennom meg kan motta lyset som endrer.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 29/1/13, «A Speech for the Completion of The Zohar»

Kommentarer / Spørsmål