Løsningen rundt «Det runde bordet»

Spørsmål: Noen ganger i begynnelsen av et projekt, klarer vi ikke å komme til enighet. Da dribler vi det på «det runde bord», for å løse problemet sammen. Bør vi organisere slike samlinger fra tid til annen?

Svar: Vi bør til enhver tid organisere slike diskusjoner. Akkurat på den måten vil vi finne svar på alle spørsmål, samtidig som vi står fast ved prinsippene. Ikke med å blåse på en løvetann, der kjærligheten løser alt og ingenting annet aksepteres.

Hvis alle bøyer seg for de andre, løser dere ingenting. Derfor lærer kabbalah oss å gå på «midtlinjen». I «venstrelinjen» finner vi det nøyaktige og urokkelige svaret på problemet. Det helt motsatte, kjærlighet, finner vi i «høyrelinjen». Til syvende og sist, finner vi «midtlinjen».

Dere må sammen komme fram til en realistisk løsning.

Fra kurset «Grunnleggende Kabbalah», 27/1/13


 

Kommentarer / Spørsmål