Menneskets hjerte mellom to flammer

Spørsmål: Siden krisen startet, er det mange som aksepterer det som kabbala forklarer. De er enige i at vi trenger samhold og at alt er egoismens skyld. Deretter spør de seg: ”Hva er det egentlig vi nå må gjøre?” Vi kan ikke få alle til å sette seg ned og studere Zohar, kan vi vel?

Svar: Det er helt klart at vi ikke kan få alle til å sette seg ned og studere kabbala om de ikke streber etter dette. De må likevel lære seg de grunnleggende prinsippene som Baal HaSulam forklarer i sine skrifter, skjønt på en lett tilgjengelig måte: om samfunnet, nødvendig samhold, behovet for samhørighet og for en annerledes holdning til hverandre. Det vil være nok for å trekke til oss den utviklende kraften.

Det kan sammenlignes med hvordan vi lager en barnebok, der vi bruker et språk som de kan forstå og fargerike bilder. Dette både utdanner og utvikler dem. En voksen må gis en annen type bok som er passende for hans utviklingsnivå. Innholdet vil fremdeles være det samme, bare litt forenklet og tilpasset hver gruppe: for menn, kvinner og barn. Om Baal HaSulams artikler blir tilpasset og forkortet, kan de nå inn i sinnet og hjertet til alle mennesker.

Om menneskene med en gang spør om hva de kan gjøre av fysisk handlinger, vil svaret være: ”Ikke gjør noe!” Dersom vi kun begynner å handle på det fysiske planet, vil vi ødelegge metoden. Du må først og fremst endre ditt tankesett, og det vil løse alt det andre! ”Alt oppklares gjennom tanken”, og det er umulig å begynne noe gjennom handlinger.

De eneste handlingene vi utfører har som mål å spre kunnskapen om kabbala og bistå vårt interne samhold. Ingen andre handlinger er nødvendige. Alle måltider og kongresser er en ren mulighet til å knytte oss sammen. Alt skjer innenfra. Om vi kunne klart oss uten, ville ikke handlinger være nødvendig i det hele tatt. Alle handlinger finner sted inni oss, i menneskets hjerte. Vi er nødt til å endre hjertet.

Baal HaSulams artikler er nødt til å bli ”nasjonalskatter”, og alle må forstå, diskutere og bli kjent med seg selv gjennom dem. Når menneskeheten vil gå gjennom prøvelsene som ligger foran oss, vil du se hvordan den ene etter den andre vil knytte seg til hverandre.

Mennesket befinner seg i midten. På den ene siden vil skaperen presse han både eksternt og internt ved å intensivere krisen. På den andre siden vil menneskeheten ha læren om kabbala i en enkel form, tilpasset den nåværende tilstanden, og mennesket vil begynne å endre seg. Han befinner seg mellom disse to påvirkningsfaktorene: lidelse på den ene siden og metoden kabbala, lyset, på den andre.

Fra del fire av Morgenleksjonen 29/12/10, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy” 

 

Kommentarer / Spørsmål