Språket til de spirituelle kreftene

Spørsmål: Har det noen betydning for spirituell utvikling om vi leser boken Zohar på hebraisk eller en versjon som er oversatt til andre språk?

Svar: Jeg må nok si at det har en betydning. Det unike ved det hebraiske språket kommer fra det faktum at det har spirituelle røtter. Det er derfor formen på bokstavene, i tillegg til rekkefølgen deres, gjenspeiler kombinasjoner av spirituelle krefter.

Hebraisk er ikke mitt morsmål, og spesielt siden jeg ikke er vant til det, kan jeg gjennom kombinasjonen av bokstavene se en helt matematisk logikk. De er kalkulasjoner og tegn som uttrykkes gjennom bokstavenes form. En bokstav er et tegn.

Zohar beskriver bokstavene, deres form og rekkefølge så detaljert at om du leser teksten på et annet språk, vil du ikke være i stand til å forstå det. Det sammen gjelder rekkefølgen på ordene og bokstavsekvensene. Vi kan si at hebraisk har mange ting som virker unødvendig: for eksempel skrivemåten til bokstavene og ordene, bokstavene ”Shin” og ”Sin” som skrives på samme måte, men som uttales ulikt, og bokstavene ”Tav” og ”Tet” som skrives ulikt, men uttales på samme måte.

Andre språk er blitt endret opp gjennom historien, men det er fremdeles individuelle elementer av det gamle språket i det moderne, slik som for eksempel endingene i det franske språket. Når det gjelder hebraisk, har ikke språket endret seg gjennom tidene. Kreftene som virker for å skape spirituell mening av ordene, er organisert slik at det gjennom tusener av år ikke har vært mulig å endre skrivemåten til ordene eller formen på bokstavene.

Hvert eneste språk har en gammel og en moderne versjon, bortsett fra hebraisk som ikke har dette. Det finnes en daglig slang, men språket i seg selv har ikke blitt endret. Det kan ikke endre seg siden dets struktur er basert på kreftene som skaper tegnene som vi ser som bokstaver og ord.

Dette språket vil kun forsvinne når alle korreksjonene er ferdigstilte (Gmar Tikkun), når vi vil løfte oss fra ZAT (syv lavere Sefirot) av Bina og ZON til GAR (tre øvre Sefirot) av Bina, der bokstavene vil forsvinne inni den. Da vil også all materie løse seg opp.

Derfor, når jeg får spørsmålet:”Må jeg eller må jeg ikke lære meg hebraisk?”, vil jeg svare at det er nødvendig til en viss grad. Om mennesket har tid og anledning til å gjøre dette, er det verdt å gjøre en innsats.

Fra del to av Morgenleksjonen 30/12/10, ”Introduction of The Book of Zohar”, artikkel ”Yitro (Jethro)”

Kommentarer / Spørsmål