Metoden for å leve i harmoni med naturen

thumbs_laitman_947Spørsmål: Du sier at alt avhenger av personen, men hva kan jeg gjøre mot et helt land?

Svar: Ingen kan gjøre noe. For å kunne gjøre noe, trenger vi et stort sosialt system som vil forstå hvordan man handler, og vil være i stand til å komme sammen for å påvirke landet.

Hvis størsteparten av Israels folk vil forstå at de må skape en ny forbindelse mellom dem, vil de være istand til å påvirke alt.

En person er ikke i stand til å forandre noe! Han må bli med i systemet som demonstrerer forenlighet. Vi må lære hvordan vi forenes. Kabbalas visdom forklarer hvordan man gjør. Kun da kan vi påvirke hele nasjonen.

Når folket ønsker noe, har ikke myndighetene noe annet valg enn å gi etter. Vi behøver ikke en gang å gjennomføre valg til Knesset (parlamentet). Folket vil selv skape et nytt system av relasjoner.

Spørsmål: Hva må jeg gjøre for at det skal skje?

Svar: Du melder deg på et kurs i integrert utdanning og begynne å lære hvordan naturen påvirker oss, og hvordan vi kan nå en balanse med naturen, og deretter komme i harmoni med naturen og hverandre.

Kommentarer / Spørsmål