Ødeleggelse eller korreksjon?

thumbs_laitman_219_03Enhver handling som ikke er rettet mot enhet, driller et hull i den kollektive båten. Handlinger som dette er naturlige for verdens nasjoner da de befinner seg i den nedre delen av den kollektive sjelen (under Chazeh) bryst. I motsetning til dette skaper Israel gjennom dem, enorme ødeleggelser for seg selv, og hele den kollektive sjelen, da de befinner seg i den øvre halvdel (over Chazeh.)

Så både ødeleggelser og korreksjoner som utføres av det israelske folk avgjør tilstanden til hele verden. Derfor må israelere forholde seg til sine handlinger i denne verden, med et stort ansvar. En som tilhører Israel i den spirituelle forstand, som betyr de som lærer og vil realisere metoden for kontakt, må være enda mer forsiktig med sine handlinger.

Jo nærmere en person er sentrum, til realisering av metoden for kontakt, jo større korreksjon eller skade kan han forårsake.

[139274]

Fra forberedelse til den Daily Kabbalah Lesson 7/10/14

 

Kommentarer / Spørsmål