En forpliktelse til å bli et lys for nasjonene

absannehtSpørsmål: La oss si vi ønsker å løse et problem. Hva må vi snakke om for å nå sirkulær form?

Svar: Først og fremst er det nødvendig å diskutere hva en sirkulær form er, hvilke unike fordeler som er inkludert innenfor vår forbindelse i en slik form, og hvorfor vi trenger den.

Når vi har felles problemer, samler vi oss naturlig, som dyr flokker seg sammen når farer truer. Kom, la oss snakke om det. Vi kan overkomme alle problemer, hvis vi bare forener oss. Det er mulig å korrigere en hvilken som helst situasjon hvis vi oppnår god forbindelse.

Spørsmål: Hvert år oppstår det kritiske situasjoner som tiltrekker seg global oppmerksomhet: militære operasjoner eller uvanlige hendelser. Hvorfor tar disse tingene aldri slutt?

Svar: Problemene fortsetter å vise seg fordi vi ikke forener oss i forhold til dagsordenen. Vi må konstant avansere ved å hele tiden øke enheten vår. Men vi gjør det ikke. Vi legger ikke viljen vår til det. Vi hører ikke hva Torah sier om behovet for å elske andre som oss selv, kjærlighet blandt venner, og forpliktelsen til å være et lys for nasjonene.

Dette er hele oppdraget til Israels folk som en unik del av skaperverket som forbinder hele virkeligheten med den øvre giverkraften og kjærligheten, med det øvre lyset som endrer. Det finnes denne kraften i naturen og hvis vi lærer oss å bruke den, har vi alt å vinne.

Men for å kunne bruke den er vi nødt til å lage en form som tilsvarer den og er lik den, altså en sirkulær form. Hvis vi blir lik den øvre kraften, begynner den å påvirke oss etter graden av vår tilpasning. Den nærmer seg og løser alle våre problemer, for de oppstår bare fordi lyset er langt borte fra oss.

Det kan sammenlignes med hvordan det er når vi utsettes for sollyset som gir lys og liv til alt, eller når vi kobler et apparat til den elektriske kontakten og det begynner å bevege seg og leve. Gjennom kontakten vår stimulerer vi et høyere kraftfelt til å påvirke oss med mer styrke, og takket være det frigjøres vi fra alle vanskelighetene og begynner en god og behagelig utvikling. Slik forbedrer vi vår situasjon.

Alt som trengs for dette er å organisere runde bord og workshops. Da blir vi lik dette gode kraftfeltet og det påvirker oss. I steden for at det påvirker oss motsatt, slik det vanligvis skjer med vår egoistiske natur, begynner det å påvirke oss positivt.

Den gode innvirkningen vil forandre livene våre til det bedre på alle områder. Prøv og se. Læren om kabbala lover deg det. Og alle spørsmål vil bli løst fra vår praktiske forbindelse erfaringsmessig.

(139155)

Fra KabTV`s «The Meeting of Worlds», 18/6/14

Kommentarer / Spørsmål