Om engler, satan og andre ting…

Spørsmål: Hvor kom englene, satan og andre rene og urene krefter fra – og hvilken status har de? På hvilken dag av skapelsen viste de seg?

Svar: Ingen fremmede krefter viser seg i naturen, kun den ene og eneste kreften som kalles «Skaperen«. Du kan kalle den hva du vil. Den vil alltid vise seg på en måte som er identisk med egoet ditt, som er under konstant forandring. Så hold deg til dens identiske atferd i forhold til deg selv som noe som er absolutt godhet, som oppdagelsen av alle mulige både positive og negative innflytelser som du oppdager både hos deg selv og utenfor deg selv.

 

Kommentarer / Spørsmål