Oppdragelse fra Lyset

Spørsmål: Du sier at sjelen er alturisme, det vil si egenskapen som er tilgjengelig for noen få mennesker. Når vi engasjere oss i korreksjonen og hever hele verden med oss, deler vi med verden den sjelen vi har tjent, eller gror verdens- sjelen med det korrigerende Lyset som kommer ned til oss?

Svar: Vi skaper ikke noe nytt. Vi har små, dyriske og egoistiske begjær, og Lyset som vi kan manipulere hvis vi blir som det.  Vi tiltrekker påvirkningen av Lyset på oss selv, og Lyset fører til enda større egoistiske ønsker i våre egoistiske begjær, som vi hver gang korrigerer.

La oss anta at ønsket om å motta er lite, som en prikk, med en minimum kapasitet lik en. Lyset, egenskapen til giverønsket eksisterer der.

Lyset går inn i dette begjæret: Egenskapen til giverønsket pumper denne prikken med sitt giverønske, med varme, kjærlighet og medfølelse. Prikken svulmer og et sterkt begjær fremkommer i den. Og deretter, kraften av Malchut er lik, la oss si, tusen. Hvorfor fikk den slikt et enormt begjær for å motta? Det er fordi Lyset fyllte det på den måten.

Vi sier at det er Aviut (tykkelsen av begjæret) i Lyset. Hva betyr det?  Slik jeg tilbød deg en kake, ga deg litt godteri, en pute og foreslo noe varmt til deg. Jeg pumpet min holdning til deg slik at du begynner å begjære alt dette. Min gode holdning mot deg er omgjort til et begjær, hvis du ikke mottar dette fra meg, vil du begynne å lide. Dermed dyrker jeg et begjær i deg. Dette er hva Lyset gjør mot oss i likhet med hva vi gjør mot et bortskjemt barn. Dermed bygger det oss under nedstigningen ovenfra og ned.

Deretter under oppstigningen nedenfra og opp, gjør den det motsatte, men nesten det samme. Den påvirker vår egoisme, irriterer den, som om den knuser det. Under påvirkning av Lyset svulmer egoet og blir større og større. Dermed vokser vi.

De egoistiske og alturistiske komponentene vokser parallelt, og i hver tilstand, i hver verden er de motsatt og må utfylle hverandre til vi når nivået av uendelighet.

Lyset gjør alt, det utvikler stadig negative begjær i oss. Når du studerer har du små begjær. I morgen begynner du å hate andre, og deretter noe annet osv. Slik er det med Skaperen, i dag er du redd å si noe mot Ham, i morgen vil du hate Ham, og dagen etter i morgen vil du skrike til Ham. Tiden vil komme, du vil vokse opp og finne ut at slik er det.

Fra  Novosibirsk Convention 12/7/12, Leksjon 2

Kommentarer / Spørsmål