Anerkjennelse er viktigere enn penger

I nyhetene (fra the Association for Psychological Science): «Nyere forskning antyder at generell livsglede i større grad er forbundet med hvor respektert og velrenommert du er av de du har rundt deg, enn statusen som kommer fra hvor mye penger du har i banken.»

«Psykologisk forsker Cameron Anderson fra «The Haas School of Business» ved Berkely Universitet i California og hans co-forfattere utforsker forbindelsen mellom ulike statustyper og tilfredshet i en ny artikkel publisert i Psychological Science, et magasin for Association for Psychological Science (forening for psykologisk forskning).»

«Vi ble interessert i denne idèen siden det finnes rikelig av bevis på at en høyere sosio-økonomisk status – høyere inntekt, høyere utdannelse – ikke forsterker den subjektive følelsen av tilfredshet (eller lykkefølelse) i større grad. Samtidig indikerer allikevel mange teorier at høyere status burde forsterke livsglede», sier Anderson.

Så dersom høyere sosio-økonomisk status ikke kan sidestilles med en større følelse av tilfredshet, hva kan da gjøre det? Anderson og hans kollegaer har en hypotese om at høyere sosiometrisk status – respekt og beundring i gruppene du treffer ansikt til ansikt, slik som vennskapsnettverk, nabolag, eller idrettslag – kan utgjøre forskjellen for din generelle livsglede. «Et høyt ståsted på den lokale stigen din, fører til mer respekt, mer innflytelse og større integrering i gruppens sosiale struktur,» sa Anderson.

Min kommentar: Kabbala sier at mottakerønsket utgjør virkelighetens materie. Det kan generelt inndeles i fire grupper: uorganisk, organisk, animalsk og kommunikativt. Hos mennesket inndeles det i legemlige (mat, sex og familie) og sosiale (rikdom, respekt og kunnskap) ønsker. Derfor konkluderte psykologer at det viktigste, bortsett fra å tilfredsstille kroppslige behov, er hvordan et menneske anser seg selv i samfunnet. Derfor mener kabbala at etter å ha tilfredstillt kroppens grunnleggende behov, hvis helhetlig undervisning sørger for at folk får riktige ferdigheter i sosiale forhold, vil alle bli lykkelige til slutt – og menneskeheten vil oppnå balanse med hverandre og med naturen.

 

 

Kommentarer / Spørsmål