Skap deg en ny verden

Når lyset kommer i kontakt med ønsket om å få, tilegner vi oss til slutt et bilde av virkeligheten, akkurat på samme måte som lyset i vår virkelighet viser en film på en skjerm. I motsetning til filmen avbilder det øvre lyset et bilde, ikke på skjermen på utsiden, men inni oss, og skaper slik et bilde av virkeligheten i vår materie, ønsket om å ta imot nytelse.

Det er derfor vi ser en levende verden og levende skapninger ”foran oss” (det er slik vi ser det vi kjenner inni oss), og ikke bilder på en flat overflate. Se for deg at du tegner en liten dukke som springer mot deg. Du skaper det og det er ikke lenger et bilde, men en skapning av kjøtt, blod og bein som har et sinn og følelser fordi det er innenfor din materie (ditt ønske). Dette er i hovedsak alt vi gjør, siden det ikke finnes noe annet enn ønsket og lyset.

Om ønsket ditt våkner til live, løfter seg og oppnår et minimumsnivå av den givende kraften, skaper dette nye bilder og nye skapninger sammen med lyset. Du ser selv, som fra siden, hvordan dine ulike ønsker endrer seg når det kommer i kontakt med lyset og skaper ulike former for liv. Kan du tenke deg hvilken virkelighet du lever i? Foran øynene dine endrer virkeligheten seg med hele sitt innhold, og med alt som skapes av deg.

Det er tydelig at du er fullstendig bevisst på at du tidligere også eksisterte i en virkelighet som ble skapt av din egen materie. Et spørsmål dukker da opp: Skaper jeg disse formene, fornyer jeg dem eller eksisterte de allerede og kommer først nå til syne i denne formen, samtidig med at ønsket mitt vokser og jeg beveger meg oppover stigen av spirituelle trinn?

På hvert spirituelle nivå møter jeg nye former, nye virkeligheter. Skapte jeg denne nye virkeligheten som jeg oppdaget eller eksisterte den allerede fra før, bare at jeg først nå oppdaget den? Svaret er at jeg bare avdekker den. Når det gjelder meg selv, så er det virkelig jeg som skaper den siden den lever i mine ønsker.

Fra Kabbalah for Beginners, ”Perception of Reality” 20/10/10

Kommentarer / Spørsmål