Barn og fri vilje

Spørsmål: Siden mennesket er nødt til å avdekke sin frie vilje, kan det være at vi tar dette bort fra barn ved å lære dem kabbala mens de ennå er veldig små?

Svar: Det vi lærer dem er nettopp hvordan de kan bruke sin frie vilje! Tilstandene endrer seg hele tiden, egoismen vokser og omgivelsene i samfunnet forandrer seg. Hvert eneste øyeblikk må barnet ta en ny beslutning vedrørende hvem han ønsker å være sammen med, hvordan han skal behandle og forstå ting, og hva han må gjøre. Om de forholder seg til et samfunn i stadig endring på den riktige måten, vil de utvikle seg på en veldig positiv måte.

Alle kjenner tenåringskrisene, når alle gjør opprør. Vi må benytte oss av denne fantastiske egenskapen, og aldri undertrykke den. Den vil hjelpe barn til å gjøre overgangen fra den fysiske virkeligheten over i den spirituelle på en god måte. Vi trenger bare å forberede barna ordentlig før de når denne alderen, slik at de utviklende årene (12 – 15) vil bli deres år med spirituell utvikling som gir dem muligheten til å tre inn i den spirituelle virkeligheten.

På grunn av dette må barn utdannes på forhånd slik at de får hjelp til å forstå at det de lærte tidligere nå kommer til nytte i praksis. Naturen legger denne perioden med indre eksplosjoner  i våre gener med vilje: på det hormonelle nivået, på det egoistiske nivået og når det gjelder ønsket om makt.

Dette er tiden for å jobbe med mennesket for å kunne oppdra det til spiritualitet. Etterpå begynner de ”å bli gamle”. Fra 20 års alderen begynner mennesket å bevege seg i retning av kirkegården. De ”trer inn i livet”, ender opp i et vanlig samfunn og blir kun opptatt av hvordan de skal kunne forsørge seg selv i den materielle virkeligheten.

Et barn må utdannes fra 6 – 7 års alderen slik at han kan oppnå muligheten til å handle på en riktig måte, vokse opp og bli ”stor” i den spirituelle meningen av ordet, før han trer inn i tenårene og vokser opp. Vi må ikke gå glipp av barneårene, ellers kan det fort være for sent!

Det vil være som om man begynner å lære seg grammatikk når man er tjue år. Tenk deg alle mulighetene dette mennesket har gått glipp av i løpet av livet. I vårt tilfelle refererer vi til de grunnleggende egenskapene i naturen som må bli vekket i barnet. Vi må lære ham hvordan man kan organisere egne egenskaper og ønsker på riktig måte.

Dette er helt avgjørende, og det er derfor vi er så opptatt av å skape et utdanningssystem i henhold til læren om kabbala.

Fra del fire av Morgenleksjonen 6/12/10, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål