Finn frihet ved hjelp av en luftballong

Spørsmål: Hva er lyset Hassadim, og hvordan kan vi trekke det til oss?

Svar: Når jeg dyrker punktet mitt i hjertet med hjelp av det omsluttende lyset som endrer, blir dette min bakgrunn for å kunne gi til skaperen. Jeg oppnår denne evnen. Lyset Hassadim frigjør meg fra egoismen, og jeg hever meg over den. Det er som om jeg fikk en luftballong som løfter meg opp fra bakken, og som gjør at jeg kan fly!

Lyset Hassadim er Binas lys, frihetens lys. Jeg frigjør meg fra mitt egoistiske ønske, som om jeg flykter fra Egypts slaveri og blir fri fra styret til mitt ego. Jeg hever meg over det, og det tynger meg ikke lenger. Jeg er ikke lenger bundet av noen egoistiske egenskaper som får meg til å stjele, lyve og forråde. Jeg trekker meg bort fra alt som har med det å gjøre og blir fri, som om jeg ser hele verden og meg selv ovenfra, svevende oppi luften. Det er denne friheten lyset Hassadim gir oss.

Lyset Hassadim utvikler seg mer horisontalt enn vertikalt, siden det ikke er avhenging av nivået til ønsket. Det er som en ”sjenerøs sjel”: ”Her er jeg, klar til å gi til alle, uten å bli styrt av mitt ønske om å få. Ta alt jeg har, det gjør meg ingenting! Jeg er knyttet sammen med skaperen, jeg har oppnådd samhørighet med han og føler ikke noen restriksjoner fra egoismen min. Den har ingen makt over meg lengre.”

Om mennesket tar steget ut av sin egoisme i så stor grad, mens han løftes av lyset Hassadim, frigjør han seg selv fra dødsengelen, og hever seg over den.

Fra del tre av Morgenleksjonen 7/1/11, ”Explanation of the Article, ’Preface to the Wisdom of Kabbalah’”

Kommentarer / Spørsmål