Hvorfor opplever vi problemer?

Spørsmål: Hva er hensikten med at mine egoistiske ønsker vokser?

Svar: Deres oppgave er å lede deg slik at du mislykkes, slik at du føler at du er verdiløs, at livet ditt er forferdelig, at ønskene dine er foraktelige og generelt sett at ikke noe av det som befinner seg rundt deg er verdt noe som helst.

Det eneste du trenger nå er at lyset skal vekke deg. Det vil vekke deg til de same ønskene, og vise deg at de er enda verre enn det du trodde tidligere. Da vil du virkelig ønske å heve deg over dem, og du vil begynne å avdekke den motsatte siden av virkeligheten, over disse ønskene. I forkant av dette må du begynne å studere med gruppen, siden forelesinger og direkte kommunikasjon ikke kan erstattes av noe annet.

Fra leksjonen i ”Kabbalah L’Am” Hall 4/1/11

Kommentarer / Spørsmål