Skaperens brødre

Fra boken Zohar, kapittelMishpatim [Forordninger]”, avsnitt 511: Skaperen sa: ”Og dere skal være hellige mennesker for meg”. Det er derfor Israel ble belønnet med navnet ”Skaperens brødre”, som det står skrevet: ”For mine brødre og venners skyld.”

Mens vi leser i Zohar prøver vi å tolke alt som skjer inni et menneske som streber etter samhold med omgivelsene, og etter å finne den givende egenskapen i sin tilknytning til den. Bare på betingelse av at han gjennom omgivelsene ønsker å avdekke den givende egenskapen, rettet fra han mot andre, vil dette finne sted, og dette kalles bildet av Skaperen som mennesket avdekker.

Deretter blir dette mennesket kalt ”Israel”, og den avslørte, givende egenskapen som kommer fra han og gis til andre kalles ”Skaperen”, bildet som er bygget mellom han og et medmenneske (”Skaperen,” Bo-Reh, som betyr ”kom og se.”)

Fra den andre delen av Morgenleksjonen 16/05/2011, The Zohar

 

Kommentarer / Spørsmål