Styrken finnes i hodet

Det finnes en stor kvalitetsdel som kalles «Israel» (ISR-EL) i det generelle ønsket om å motta. Denne delen ble grunnlagt av de som forlot gamle Babylon sammen med Abraham, som lengtet etter en sammenkobling med den øvre kraften, i motsetning til de andre babylonerne. Hovedsaken er at de trenger denne forbindelsen for å være ledere av Lyset til verdens nasjoner (WORLD).

Da ble det sagt som en slags fabel at skaperen vendte seg til verdens nasjoner og tilbød dem metoden for korreksjon, men de var ikke i stand til å akseptere dens prinsipper: ikke å drepe, ikke å stjele etc…

Våre egoistiske ønsker kan ikke oppfylle hensikten med giverglede av seg selv, så de trenger et «hode» som vil gi de riktige intensjonene.

Så de to komponentene som tilhører det generelle ønsket må være sammen. De kan ikke eksistere hver for seg. Først bør delen Israel bli korrigert, som betyr å ha den riktige intensjonen, så de vil være klare for å jobbe med ønsket.  Da vil det være mulig å vende seg mot selve ønsket, ved å korrigere dem med intensjonen om å gi.

Det er viktig å forstå et par finesser her: Vi vet allerede at et korrekt ønske er forkjellig fra et ukorrekt i sine intensjoner. Intensjonen avhenger av Israel. Så det finnes ingenting vi kan kreve fra verdens nasjoner, korreksjonen er helt opp til Israel og dets forbindelse med verden. Etter ødeleggelsen av Tempelet og at det knuste, sank Israel ned i den egoistiske intensjonen, så det er pga dette hun må korrigere seg selv. Først da vil de tiltrekke og legge ønskene til verdens nasjoner til de riktige intensjonene, og først da er korreksjonen garantert.

Vi må fokusere på å forberede oss på dette øyeblikket. Vi arbeider bevisst og vi er klar over hva vi gjør. Plikten til korreksjonen er vår og vi burde ikke vente på at verdens nasjoner skal å gjøre noe. Ellers vil de ikke forstå sin avhengighet av Israel og vil vende sine krav og sitt sinne mot oss. Dette vil helt klart føre til katastrofer, siden de enda ikke er korrigert og ikke kan presse oss på noen annen måte.

Det er Israels spirituelle og fysiske plikt å fremskynde korreksjonen så mye vi kan. Vi kan ikke være avhengige av verdens nasjoner på noen måte, hvis vi ikke påvirker dem riktig ved å ikke bringe  intensjonen nærmere deres intensjoner.

I det hele er det et veldig enkelt skjema, selv om det fører til mange resultater. Israel betyr «Jeg har et hode – Li –Rosh.» Alt evhenger av hodet til partzuf. Den tredje og siste fasen er forkjellig fra den første, innledende fasen da menneskeheten erverver et «hode», mens de andre ønsker forblir de samme.

Så det viser seg at korreksjonen avhenger av Israel. Verdens nasjoner, som er kroppen til Partzuf, venter tilsynelatende på  Israel til å bli klar til å gi dem deres intensjon, tilføye hodets  intesjon til resten av kroppen. Kroppen er i seg selv passiv og kan kun bevege seg i en retning. Den kan være mye smartere enn Israel, med all verdens kunnskap, men i seg selv vil den ikke komme fram til tanken om giverglede, så den kan ikke utføre korreksjonen.

Derfor har ingen en løsning på den pågående krisen. Menneskeheten vil finne seg selv totalt hjelpesløse og ting kan forringes til opptøyer, mord og krig. Til slutt vil dette legge så mye press på Israel, at de vil danne intensjonen riktig og vil presentere rednings metoden til alle: «La oss koble oss sammen og forenes. Bli med oss» Dette bør gjøres så raskt som mulig.

Fra del 4 av den daglige Kabbalah Leksjon 09/06/12, «Messias Shofar»

Kommentarer / Spørsmål