Suksess avhenger av dere

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Hvorfor forlot du oss før kongressen og dro på en tre dagers ferie?

Svar: 1. Fordi jeg har mistet stemmen og ikke er istand til å snakke.

2. Fordi jeg følte det var nødvendig og du argumenterer ikke med læreren, men aksepterer hva han sier som sant.

3. Fordi overalt, før en eksamen, får studentene tid til hjemmelekser og forberedelser.

4. Fordi suksessen i sin helhet ikke er avhengig av meg, men kun av dere, av deres forberedelse og solidaritet.

 

Kommentarer / Spørsmål