Tegn på korreksjon

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvilke tegn kan hjelpe oss å se at ønsket er korrigert?

Svar: Et korrigert ønske kan forbinde seg med andre ønsker. Det er tegnet du kan bruke for å sjekke det med. Når flere ønsker kobler seg sammen, er det tegn på at de er korrigert i en viss grad og at de har en felles Masach (skjerm).

To ønsker som kobler seg sammen er allerede istand til å skape et spirituelt Partzuf, på samme måte som når to celler smelter sammen til èn som er begynnelsen på et nytt legeme. Begge disse cellene er egoistiske, men forbindelsen mellom dem utføres av kraften som er overordnet naturen. Selv om hver celle er ment å holde seg innenfor grensene til sin egoistiske natur, tvinger denne kraften, dette instinktet som dukker opp, dem til å ta kontakt.

Naturkraften forbinder cellene, river ned deres egoistiske Masachim, skallene som forhindrer dem fra å oppnå kontakt. Men mens alt i naturen skjer automatisk og instinktivt, så er vi nødt til å be om det, siden vi er den egenartede delen i hele naturen; vi ønsker å ligne skaperen. Derfor bruker vi hans krefter, men vi former selv skapningen. Det blir sagt at skaperen forberedte alt og knuste skapningen – og de rettferdige korrigerer og gjenoppbygger den.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 30/10/13, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål