Under varme solstråler

Dr. Michael LaitmanAlt avhenger bare av ønsket vårt og Reshimot  (spirituelle gener) som er stemplet i det. Så der er ingen vits i å forvente noen medlidenhet fra oven. Vi må simpelthen arbeide med ønskene våre.

Vi vil bli istand til å føle den øvre virkeligheten som avdekkes i dette ønsket og lyset som fyller det, i forhold til hvilken vei vi snur det, gjør det større eller mindre, og kobler delene sammen i en bestemt rekkefølge.

Vi arbeider kun med ønsket, derfor må vi ikke tro på noe, eller forvente at noe skal bli gjort for oss ovenfra; vi må bare utføre de rette og nøyaktige handlingene som endrer ønsket.

Vi vet at vi må be så lyset kan påvirke oss og endre oss. Dette er selvsagt bare riktig hvis ønsket vårt er nok følsomt, nær lyset og trenger det. Da vil det konstante lyset ha større effekt på ønsket. Hele arbeidet vårt er å føre ønsket nærmere og å snu det på en måte som får lyset til å påvirke det mest mulig.

Det er som når jeg vil sole meg og velger et spesielt sted på terassen hvor ingenting skygger for solen. Jeg legger meg i en viss vinkel og snur meg for å fange opp strålene. Men hvis solen er konstant, endrer den seg ikke som resultat av forandringene mine. Jeg må flytte meg for å komme så nær strålene som jeg kan.

Ønsket kan bare endres under påvirkning fra gruppen. Der er ingen andre hjelpemidler som kan påvirke meg. Lyset er konstant, akkurat som solen. Jeg må snu ønskene mine mot det øvre lyset og komme næmere det. Hvordan kan jeg gjøre det?

Jeg kan snu meg og komme nærmere, bare med hjelp av omgivelsen, gruppen. Jeg kan ikke bevege meg selv. Jeg står foran det konstante lyset med mine skjulte Reshimot som bare avdekkes èn for èn ifølge det naturlige tempoet som er stemplet i det indre utviklingsprogrammet mitt. Det betyr at mine Reshimot har en konstant programmert forbindelse som jeg ikke kan forandre, for den er innstemplet i naturen min.

Det eneste jeg kan gjøre er bruke kraften av omgivelsen til å snu meg. Jo større og sterkere omgivelsen er, dess dypere kan det «svelge» meg inni seg og jo raskere blir jeg istand til å snu meg. Mine Reshimot blir raskere avdekket i forhold til viljen og ønsket jeg har fått fra omgivelsen. Jeg vil gjennomgå alle tilstandene riktig, siden jeg er klar for endringene.

Jeg kan ikke forandre mine Reshimot, hele kjeden må åpnes opp i forhold til programmert tempo. Jeg kan naturligvis ikke påvirke det konstante lyset. Endring er bare mulig med hjelp av omgivelsen. Fra dem oppnår jeg ekstra ønsker.

Reshimot er inni ønsket, men gruppen gir meg et ekstra ønske og takket være styrken i det, kan jeg påskynde avdekkelsen og oppfyllelsen av Reshimot. Hvis jeg avanserer slik ved egen innsats, vil jeg føle utviklingen som positiv og at veien jeg følger er behagelig, lett og rask, istedenfor den naturlig lange og vanskelige veien med lidelse.

(123746)

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 20/12/13

Kommentarer / Spørsmål