Hva er det vi er redde for?

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, «Disclosing a Portion, Covering Two» (Avslørelse av èn porsjon, dekking av to): Hemmelighetene i Torah avdekkes bare for de som frykter Hans Navn, som overholder Hans Herlighet med hjerte og sjel…

Spørsmål: Finnes det noen forbindelse mellom frykten vår og beven for skaperen?

Svar: Vår personlige frykt og beven for skaperen er forbundet gjennom kjeden av årsak og virkning.

Skaperen sender oss legemlige lidelser i dette fysiske livet; i all vesentlighet er de alle frykt. Vi er redd vi ikke har noe, redd for ikke å klare å sørge for oss selv, vi bekymrer oss over fremtiden til barna våre, osv. Senere, på grunn av studiene og under påvirkning av lyset som endrer, hever vi oss gradvis over frykten og tilnærmer oss et overgangstrinn der vi erstatter denne virkelighetens frykt med spirituell frykt.

Vi avanserer på grunn av den materielle frykten vår; det skjer når tiden er inne. Det er resultatet av utviklingen vår. Slik skrider hele menneskeheten fremover. Men vi har en tendens til å gå videre med en annen type frykt. Hvordan oppnår vi den? Hvordan kan vi begynne å frykte at vi ikke blir istand til å glede skaperen?

De med sjeler som er istand til å oppnå denne andre typen frykt, kommer til gruppen og begynner å avansere. De må endre den individuelle frykten og begynne å bekymre seg over om de er istand til å hjelpe gruppen, vennene sine, og gjennom dem skaperen. «Jeg kjenner ham ikke nå, men hvis jeg går sammen med vennene mine, kommer jeg helt sikkert til å gå sammen med ham også.» Hvis folk er rede, har de omsorg for gruppen sin, allmennheten generelt og disseminasjon. De er redd for ikke å ha håp om å gå utenfor komfortsonen sin, utover personlige interesser. Hvis vi bruker mulighetene vi har fått i denne verden, hvis vi klarer å danne formatet som til slutt lar oss gå inn i den spirituelle virkeligheten, betyr det at vi avanserer.

(122965)

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/12/13, Writings of Baal HaSulam

 

 

Kommentarer / Spørsmål