Vær klok og naiv samtidig

Spørsmål: Hva trenger vi for å forstå at alle problemene og hindrene vi opplever i livet faktisk er skaperens meldinger?

Svar: Vi trenger meningen til omgivelsene, offentlig press. Det er nødvendig å knytte disse to motsetningene sammen: På den ene siden må vi føle sterk frykt og på den andre siden må vi være helter, å være både veldig naive og veldig smarte samtidig, avhengig av hva som blir diskutert.

Vi blir vanligvis forvirret når det gjelder å velge mellom disse to. Når vi bør være naive, senke hodet og bare ha tiltro, oppfører vi oss som bedrevitere og er stolte av oss selv. Når vi bør være kloke, handler vi som tullinger.

Mye av vår tid og energi går med før mennesket blir korrigert. Noen ganger kan en bitteliten feil i løpet av et lite sekund eller over flere dager koste oss ti eller tyve år med hardt arbeid.

Fra første del av Morgenleksjonen 26/06/2011, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål