Vi løfter oss sammen

Spørsmål: Hvordan skjer den spirituelle korreksjonen?

Mitt svar: Først går den øvre spirituelle Partzuf ned til den lavere. Den øvre knytter seg til den lavere, og tar opp i seg dens form og kvaliteter. Når lyset deretter kommer, og takket være båndene som har blitt knyttet mellom den øvre og den lavere, vil den lavere blir løftet sammen med den øvre når denne stiger oppover igjen.

Videre er det slik at nedturen og knusningen gir en mulighet for en påfølgende korreksjon. Først går den øvre ned til den lavere, blir korrupt og likestiller seg med den lavere slik at de blir som en helhet. Lyset, som er en del av den øvre som har falt ned til den lavere, kommer deretter og slik kan den øvre våkne opp fordi det er hans lys som er det givende lyset.

Den lavere kan ikke våkne opp av dette lyset, siden han ikke lar seg inspirere av fortellingen om kjærlighet og det å gi. Lyset bærer kun med seg ønsket om nytelse. Takket være båndet drar den øvre også den lavere opp sammen med seg når han løfter seg, og slik opplever de nedturen sammen. Dette er korreksjonsmirakelet.

Fra første del av Morgenleksjonen, 5. Juli 2010, Rabashs artikkel, ”Go Forth From Your Country”

Kommentarer / Spørsmål