Alle kan være med

Spørsmål: Det er fantastisk når et menneske er omgitt av en stor gruppe der han får støtte og omsorg når han gjennomgår nedturer. Hva med andre som er alene, som bor i lite spirituelle omgivelser langt fra den nærmeste kabbalagruppen, slik som for eksempel i Europa?

Svar: Vi tror at fysisk nærhet har en positiv effekt på spiritualitet, men det er ikke nødvendigvis slik. Om et menneske gjør en stor innsats for å utvikle seg og oppnå kontakt hvor han enn er, så vil han alltid tjene mer på det enn om han raskt flytter nærmere andre studenter. Det er alltid mer nyttig å prøve å knytte seg til de andre fra et sted langt borte i minst seks måneder. Vi må prøve å ikke fokusere på kroppene som omgir oss, men heller prøve å se de spirituelle nivåene gjennom dem.

Fra del fire av Morgenleksjonen 28/07/10, ”Introduction in the Book, Panim Meirot uMasbirot

Kommentarer / Spørsmål