Å temme den urolige flommen

Spørsmål: Hver gang jeg prøver å fokusere på leksjonen, opplever jeg at jeg blir distrahert av utallige irrelevante tanker. Hva kan jeg gjøre med dette?

Mitt svar: Alt kommer fra skaperen, og kalles vekkelsen ovenfra (Itaruta de-Leila). Om den øvre kraften gir deg negative tanker sammen med de gode, kan dette sammenlignes med en flom som drar mye skitt med seg. Når du prøver å filtrere vannet, vil avfallet komme til overflaten. Det er helt nødvendig at du filtrerer bort all «urensligheten», og har forståelse for hva du bærer med deg. Det å tiltrekke seg lyset som endrer, gir deg derfor følelsen av «urenslighet», og viser deg hvor sterkt korreksjonsbehovet i deg er.

En nybegynnerstudent innen kabbala forstår ikke årsaken bak alt, og blir forvirret: Han lengter etter det gode, men opplever grusomme tilstander. Han har ennå ikke den indre styrken for å overvinne disse tilstandene, og han forstår heller ikke hva som skjer. Hvorfor skal han måtte gå gjennom slike tilstander? Dette er nødvendig fordi «ingen er så klok som den med erfaring». Etter en viss tid med studering, vil en person føle at alle disse tilstandene er nødvendige.

Det kan være motsatt, nemlig at en person ikke opplever «urenslighet», ikke-spirituelle ønsker og tanker. Dette er et tegn på at man ikke klarer å tiltrekke seg lyset som endrer. Dette lyset gjør at man oppdager de ukorrigerte ønskene som man må innse er onde, og at det er behov for å korrigere dem. Man må be om at de blir korrigerte, ikke at de blir tilintetgjort.

Når vi derfor leser kabbalistiske tekster og opplever tunge følelser, er dette et tegn på at vi er på rett vei og at Toraen tjener oss som «livets trylledrikk» siden den avdekker våre indre lidelser som vi trenger å korrigere. Om vi på en annen side hadde hatt gode følelser, kjente oss selvsikre, stolte og overlegne, ville dette være et tegn på at Toraen tjener som «dødens trylledrikk». Den tillater at vi pakker oss inn i vår egen egoisme, og føler oss mer og mer tilfredse.

Vi må derfor glede oss over at våre indre «syndere» blir avdekket under studiene. Dette betyr at Toraen leder oss, og korrigerer vår ondskap. Som det står skrevet: «Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, og skjenket Toraen for å korrigere den». Slik kan en person få svar på om han beveger seg i riktig retning, mot bevissthet om sin egen indre egoisme.

Jo lengre vi studerer, jo mer bevisste blir vi på at ondskapen holder til inni oss, og at vi må prioritere å korrigere den. Av hensyn til resten av verden, må vi be om at dette blir avdekket og ganske enkelt rettferdiggjøre det (Ladun Kol Echad Le Kav Zhut).

Fra andre del av Morgenleksjonen 28. juli 2010, Zohar

Kommentarer / Spørsmål