Husk å takke skaperen for både det gode og det onde

Spørsmål: Hvordan lærer et menneske seg å løfte en bønn (en forespørsel til skaperen) på en riktig måte?

Svar: Menneskets arbeid har som hovedmål å finne ut hvordan man på en riktig måte svarer på skaperens forespørsel når det øvre lyser påvirker det.

Jeg er atskilt fra skaperen gjennom lysets fem utstrålingsnivåer (fem virkeligheter), 0-1-2-3-4, og jeg begynner utviklingen når jeg opparbeider meg et inntrykk av lyset på det siste, fjerde, nivået, det vil si når jeg er i stand til å forstå ”hva og hvordan”. Om jeg ikke har oppnådd det fjerde nivået, forstår jeg foreløpig ikke at min oppvåkning kommer fra skaperen og at jeg ikke gjengjelder forespørselen hans. Selv når punktet vårt i hjertet (et ønske om å oppnå noe større, noe spirituelt) er vekket til live, forstår vi fremdeles ikke hvor vi skal gå, hva det er meningen at vi skal gjøre eller hvem det er som kaller på oss. Vi begynner ganske enkelt med å lete etter meningen med livet.

Det som egentlig er vekket til live er med andre ord et spørsmål om hvem skaperen er, men mennesket forstår ikke dette ennå. Når han begynner å studere vitenskapen kabbala, blir det klarere for han hva, eller rettere sagt hvem, han spør etter. Mennesket oppdager at det er noen som prøver å vekke han, og som ønsker et svar fra han.

Det finnes bare to: skaperen og skapningen. Virkeligheten slik vi opplever den, er som den er for å hjelpe oss med å søke tilbake mot skaperen. Det står skrevet: ”Hele virkeligheten er skapt for å hjelpe meg, og jeg er skapt for å tjene skaperen”. Det teateret som foregår foran øynene på oss, som vi kaller ”vår virkelighet”, ble skapt for å hjelpe oss til å fokusere vår oppfattelse og handlinger på å finne regissøren som styrer hele showet.

Om vi midt i alt kaoset og forvirringen klarer å fokusere på han, oppdager vi til slutt den riktige retningen og lærer oss hvordan vi kan kommunisere med han på en riktig måte. Vi oppdager hva vår forespørsel bør være (når det gjelder styrke, konsentrasjon og innhold) for å gjøre oss fortjent til et svar. Vi må derfor ikke forsømme virkeligheten, spesielt våre nærmeste omgivelser, studiene og vennene i gruppen. Vi må bruke hvert eneste øyeblikk av livene våre til å forbedre vår oppfattelse roten (punktet) der skaperens kall kommer fra, og å sende et svar tilbake gjennom denne ”portalen”.

Om jeg klarer å lage bønnen min (min forespørsel til skaperen) riktig, nedenfra og oppover, vil jeg forstå at alt i denne virkeligheten har en mening, og at jeg ikke ville klart å etablere en kontakt med skaperen uten den.

Fra første del av Morgenleksjonen 28/07/2010, Artikkel ”Who is He Who Causes Prayer?”

Kommentarer / Spørsmål