Viktigst er tilkobling og Kjærlighet

Spørsmål: Hvordan burde vi gjennomføre møtet mellom venner på kongressen?

Svar: Møtet mellom venner på kongressen burde inkludere alle gruppene over hele verden. Dere kan inkludere hilsner, men det burde ikke ta for langt tid. Har dere fått muligheten til å sende en hilsen, må gruppen verdsette tiden: 15 sekunder er mer enn nok. Fokuset må være på kjærlighet og tilkobling mellom dere.

Møtet mellom venner må reflektere verdens gruppen først og fremst, dette er vårt store volum. Dere må forberede et nummer av små «spotter» så det er et stort inntrykk av det enorme forente globale ønsket, koblet sammen over alle kontinenter, forskjeller, tid og avstander: så vi vet at det finnes et stort antall av oss: så vi føler gjensidig avhengighet, tilkopling og kjærlighet.

Prinisppielt er dette hva møtet med verdensgruppen betyr – å bli imponert fra hver og en av oss av storheten til målet, storheten til vår makt og aspirasjoner.

Spørsmål: Hvordan ser du for deg de kulturelle kveldene på kongressen?

Svar: Jeg tenker at de kulturelle kveldene burde holdes med færre ord og utrykkes mer gjennom musikk og sanger. Mer av musikk uten ord for å tilpasse de mer internasjonalt. Selv om verts- landet til kongressen har deres egen Sør Amerikansk kultur med spennende rytmer, må de tenke på alle de andre menneskene. Så dere kan ha en halvedel dedikert til folkemusikk og den andre halvdelen til kjennte melodier, som er mye bedre uten ord slik at vi kan nynne på melodien sammen.

Fra Virtuell Leksjon 4/22/04. Forberedelse til kongressen

Kommentarer / Spørsmål