«Du har utvalgt oss»

Rabash, «Du har utvalgt oss»: «Poenget med forbudet om å undervise hedninger i Torah, betyr at verdens nasjoner hos et menneske ikke skal undervises.

Og Baal HaSulam sier at når de vise sier noe er forbudt, betyr det at det er umulig. For «Torah eksisterer bare for de som er villige til å ta livet sitt for den», som vil si at man annullerer sitt «seg» og ønsker å annullere seg overfor skaperen. Da får man Torah av skaperen som gave.

Derfor bør man være klar over at skaperen kun utvalgte fasen av Israel i et menneske og at det kun med hensyn til denne fasen står skrevet: «Du elsket oss og fant velbehag i oss.» Den som sier, «Du har utvalgt oss,» må derfor respektere og ta hensyn til fasen Israel i seg og annullere alle de andre ønskene fra verdens nasjoner som en er innlemmet i.

Vi må forsikre oss om at de egenskapene som fører oss nærmere det spirituelle alltid er fremtredende og kommer tydelig frem, mens alle andre egenskaper blir undertrykket. Da vil ens indre oppbygning bli lik det spirituelle Partzuf i egenskapene man opptar fra omgivelsen. Kun i dem kan man ta imot Torah, siden dette er ønsker som er blitt til som resultat av forbindelsen, giverønsker, som stammer fra samhold.

Men om dette er ens egne ønsker, vil de utvilsomt være egoistiske. En vil aldri kunne føle sannheten i dem og det er derfor umulig å avansere med dem.

Hvis en bestemmer seg for at de eneste ønskene man tar imot fra omgivelsen er sjelens ønsker, skjønner en at det ikke er mulig å avansere på noen annen måte og at alt, bortsett fra den gnisten, er juks (på hebraisk høres «juks» ut som «avgudsdyrker»). Slik former man den rette beholderen i seg, ved å innse at alle ens personlige ønsker er feil.

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 5/5/13

 

Kommentarer / Spørsmål