Medisinens fremtid

Spørsmål: Hvordan vil du beskrive helsevesenet i det fremtidige integrale samfunn?

Svar: Jeg tror at i fremtidens integrale samfunn vil medisin per se ikke eksistere.

Opprinnelsen til alle sykdommer er brudd på våre sosiale relasjoner. Så fort de er restaurert og korrigert vil en person automatisk bli frisk. I det øyeblikket hans tid kommer, vil han legge seg ned for å sove, uten å våkne opp igjen, med absolutt ro, uten å føle noen problemer angående dette. Alt vil gå veldig glatt.

Vi må forstå at det ikke finnes noe destruktivt i vår verden bortsett fra egoet. Alle andre handlinger, påvirkninger, egenskaper, negative hendelser, ja alt som påvirker oss, eller som vi er vitne til, alt dette er manifestasjoner av uoverenstemmelse mellom vårt ego og den integrerte naturen. Det kun kan måles i forhold til den integrerte koblingen mellom oss, og ingenting annet.

Hvis jeg nå ønsker å spise to lunsjer istedenfor en, er jeg ikke å regne som en egoist. Eller hvis jeg ønsker å sove et par timer mer, er dette heller ikke egoet.

En egoist er en person som forkaster sin korrekte sammenheng med andre, og avviser med dette alle fra en korrekt forbindelse med seg selv, og dermed bryter det naturlige kartet av sammenhenger.
Fra KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

 

Kommentarer / Spørsmål