Gruppens funksjon er å bli klar over skaperen

Jeg vil si at gruppens viktigste funksjon er å øke betydningsfullheten av giveregenskapen for meg. Mange artikler omtaler dette. Jeg må tilegne meg denne egenskapen og hige etter den. Men jeg klarer ikke å gjøre dette alene. Jeg kjenner ikke til denne egenskapen. Derfor trenger jeg en ekstern kilde til å spore meg i riktig retning. Det er gruppen.

Gruppens funksjon er altså å heve giveregenskapen i meg, eller skaperens storhet.

For å kunne oppdage skaperen, er vi nødt til å forberede et sted der han kan virkeliggjøres. Nå er dette forbindelsesstedet mellom oss egoistisk og derfor er skaperen skjult der. Derfor kalles vår virkelighet, vår tilstand, skaperens skjul.

For å avdekke ham, må vi skape giveregenskapene mellom oss som passer sammen med ham. Stedet for avdekkelse av skaperen er altruistisk forbindelse, giveregenskap oss imellom. Først viser dette seg i gruppen, der vi kan utvikle det, ved konstant å heve giveregenskapen og på den måten føle oss tiltrukket av den.

Opprinnelig kalles denne egenskapen for Shechina, som betyr avdekkelse av stedet for beboeren (Shochen på hebraisk). Roten til ordet Shechina (på hebraisk), betyr et sted der man bor, eller hviler (Mishkan), eller beholder.

Fra Kharkov Kongressen, «Uniting to Ascend», 18/8/12, Seminar 4

Kommentarer / Spørsmål