Det er ingen grunn til å sørge over tapet av våre kjære

Kommentar: En student som ser nesten alle våre videoer skriver: «Kjære Michael Laitman: Min kjære ektemann, min sjelevenn, gikk bort for en måned siden. Jeg prøver å trøste meg med tanker og håp om at våre sjeler er forenet og at jeg bare har mistet kroppen hans, ikke enheten som vi opplevde mens han levde. Har en del av min sjel gått med ham? Hvordan kan jeg føle en del av hans sjel i meg? Kanskje du kan svare meg. Det er veldig vanskelig å leve uten ham.

Mitt svar: Ja, det er vanskelig å svare på slike spørsmål, og dessuten svare en ensom eldre kvinne.

Jeg tror det viktigste er at vi ikke klandrer noen for noe.  Den øverste Kraft beveger alle deler av naturen inkludert oss. Vi behøver ikke se på dette på en helt praktisk måte. La oss forberede oss på den tilstanden der vi vet og forstår alt og føler vår verden ovenfra.

Spørsmål: Kan du si noe om den tilstanden hun burde være i? Han er borte, og hans fysiske kropp er ikke der for henne.

Svar: Hun må være i en underdanig tilstand. Det som er, det må fortsette å være. Tiden vil forandre seg, og skjebnen vil forandre seg, dermed føler vi nytt liv.

Spørsmål: Om man underkaster seg alt dette?

Svar: Ja

Kommentar: Vil det si at hun skal la tankene kretse om dette hele tiden og plage seg selv med det…

Mitt svar: Nei, ingenting av dette er nødvendig, heller ikke å plage seg selv.

Spørsmål: Så hva skal man hengi seg selv til i dette tilfellet? Til skjebnen, til en øvre kraft?

Svar: Til begge, det er det samme.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/20/23

 

Internett eller sanselig kontakt?

Å erstatte teknologisk kontakt med en sanselig hører fortiden til.Ingen kan koble oss fra hverandre. Alle våre systemer har utviklet seg til en slik tilstand at hvis et land slår av noe, lider hele verden. Det kommer til å bli umulig å koble seg fra helheten, det generelle systemet vil dominere oss fullstendig. Det vil skje både på det kosmiske nivå og på det jordiske, og det vil ha innflytelse på tusenvis av forskjellige livsveier.

Plutselig vil du se at du er koblet sammen med absolutt alle folk på jorden. Det du gjør har innflytelse på dem. Du vil så gjerne være sammen med dem, men overalt møter du bare tomhet.

På dette punktet vil menneskeheten begynne å forstå at forening mellom oss er nødvendig. Vi vil begynne å forstå en annen verden som vil vårt beste. Det kan realiseres gjennom vår gode kontakt med hverandre, ikke bare ved å sende hverandre smilefjes frem og tilbake.

Når vi begynner å kontakte hverandre gjennom følelsene, da vil vi forstå at vi kan finne kilden til vår lykke i dem og at vi ikke kan tilfredsstilles uten andre. Jeg vil se etter andre menneskers karakter, deres håp og ønsker, folk som ønsker å være sammen og bli oppfylt av det. Da vil internettet ikke lenger kunne være under kontroll av ulike forretningsfolk som prøver å gjøre penger på det. Vi vil ikke la dem manipulere oss.

Det vil komme til virtuell revolusjon på internettet. Vi vil kaste av oss åket til de store media-magnatene som hersker der på en så snikende måte at vi ikke en gang merker hva de gjør med oss. Med tiden vil Google, Wikipedia og flere andre svære selskaper bli gjort om.


Fra KabTV’s “I Got a Call. What Is Technology?” 2/27/11

 

Mann og kvinne –  Enhet med skaperen 

Spørsmål: Hvorfor er mann og kvinne så nær konseptene Skaper og Skapelse?

Svar: Faktum er at ønsket om å få er den kvinnelige delen, det samme som hele skapelsen, ønsket om å gi er den mannlige delen, Skaperen. På denne måten er hver del av naturen realisert, i alle deler av vår verden på alle nivåene: Stille, vegetativt, animert og menneskelig.

Spørsmål: Finnes det et ideelt forhold mellom mann og kvinne?

Svar: Bare om de kommer til korreksjon. Det er den eneste måten.

Kommentar: -Men de er helt forskjellige!

Mitt svar: Når de blir korrigert. Da blir de like. I vår verden realiseres dette når en mann og en kvinne strever sammen etter sin korreksjon sammen – for enhet med Skaperen.

Når de setter seg som oppgave at Skaperen skal være mellom dem, det betyr at det viktigste i deres forhold er ønsket om å gi, kjærlighet, og felles kommunikasjon med hverandre for å bli som Skaperen og ikke bare tilfredsstille hverandre, da vil de løfte seg åndelig, sterkt, raskt og effektivt.

Spørsmål: Visker deres åndelige forhold ut grensen mellom det feminine og det maskuline?

Svar: Nei det visker den ikke ut, tvert imot blir grensene mellom dem mer konvekse. Relasjonen mellom dem blir mer åndelige når en fra den mannlige siden og den andre fra den kvinnelige siden kommer hverandre i møte med giverglede, kjærlighet og komplimentering av hverandre.


Fra KabTV’s “I Got a Call. What Is a Man and a Woman?” 2/21/11

 “Hvorfor har vi naturkatastrofer?” (Quora)

Michael Laitman,  Quora: Why do we have to have natural disasters?

Vi mottar kraftige slag fra naturen i første hånd for å riste oss ut av den tilstanden vi lever i. Denne tilstanden er i samsvar med et egoistisk paradigme – med utnyttelse, manipulering og hat. Dette preger våre relasjoner – helt til vi begynner å forene oss positivt. Det er beskrevet med ordene «som ett menneske med ett hjerte», det vil si ett velsmurt og tvers igjennom integrert system.

Med andre ord, om vi delte et harmonisk og balansert forhold til hverandre på menneskelig nivå, da ville denne balansen på vårt nivå gjenspeile seg i naturen, og vi ville oppleve naturen harmonisk og fredelig og naturkatastrofer som vi kaller det, ville høre fortiden til.

Vi gjør klokt i å legge merke til hvilke tilstander som kommer ut av slike ulykker i fremtiden. Disse katastrofene kommer for å riste oss ut av vår nåværende drømmeaktige tilstand av egoistiske holdninger til hverandre. De vekker oss opp til en motsatt verden, den er fredelig.

Egentlig lever vi i en god verden, det er bare menneskene som har en negativ innflytelse i form av egoistiske holdninger til hverandre. Tiden nærmer seg da vi våkner til et behov for å stanse dette egoistiske synet vi har på hverandre. Alle prioriterer vi egen fordel på andres bekostning. Vi vil heller relatere tålmodig til hverandre med positive, gode og omsorgsfulle holdninger.

Om vi gjør enn sånn forandring, vil vi bli vitne til et godt liv, slik vi aldri før har opplevd. Derfor bør vi prøve å nå frem til slike relasjoner så raskt som mulig.

pastedGraphic_1.png

Basert på en video “Why Do We Receive Major Blows from Nature?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

https://laitman.com/2023/05/why-do-we-have-to-have-natural-disasters-quora/#gsc.tab=0 

Sannhet

Spørsmål: Hva er egentlig sannhet?

Svar: Om vi begynner nedenfra, fra oss, da finnes den ikke fordi vi er i stadig forandring og ikke har grunnlaget som vi kan bygge sannheten på. Sannhet er virkelig, den stammer fra vår rot som vi alle kommer fra.

Alt som eksisterer i vår opprinnelse er sannhet. Man kan si: «Om alt allerede er i vår rot, hvorfor skal jeg da sette søkelys på det?» -Du har ingenting annet å rette deg etter. Du kommer derfra, du vet ikke om noe annet, du kan ikke finne på eller tenke deg noe annet.

Derfor er det som er ved roten absolutt enighet, symbiose, harmoni og komplimentering av hverandre på basis av sannhet. Bare det.

Det er ikke mulig å finne på noe annet. Dette er fordi det du kan komme på stammer fra din rot. Å forbinde seg med sin rot er å forbinde seg med sannheten.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Truth” 1/9/11

 

Ta opp i seg andres ønsker

Om man levde helt alene, realiserte bare seg selv og ingenting mer eller mindre enn seg selv, det vil si at vår egoisme ikke gjorde noe forsøk på å være som andre og finne ut nye oppgaver for seg selv som er helt fremmede, da ville man være fornøyd og alt ville være enkelt for oss. Hele problemet er å kunne føle andres ønsker, som jeg tar opp i meg fra dem med hjelp fra ønsket om å være som dem og ønske om berømmelse og makt. Disse ønskene blir helt mine.

På denne måten går vi fremover i utvikling! Fra det faktum at jeg ønsker det andre ønsker har jeg fremgang i min utvikling. Jeg vil plutselig det samme for meg selv. Disse ønskene er gitt meg for at jeg skal kunne føle andre og forbinde meg med dem, oppfylle deres ønsker og ha glede av det, ikke ta opp deres ønsker for min egen del og så oppfylle dem. Om det er bare for min egen del, vil jeg aldri ha glede av det og aldri føle tilfredshet.

Når vi tar andres ønsker og begynner å oppfylle dem for vår egen skyld, da begynner vi å grave oss selv ned i undergrunnen. 

Gjør jeg det omvendt, oppfyller disse ønskene ikke for min egen skyld, men for de andre, i den formen de har, i stedet for dem, da blir jeg evig lykkelig! Da vil jeg forbinde meg med alle. Dette er grunnen til at misunnelse, sjalusi, respekt, ære og alt annet er gitt meg. Jeg kan føle andres egenskaper på grunn av dette og oppfylle de egenskapene i dem. Ser du hvor enkelt alt egentlig er?

Likevel gjør vi det motsatte. Dette motsatte betyr å ta opp andres egenskaper (Misunnelse, sjalusi) i oss selv. «Hva har de og ikke jeg, hvorfor ikke?» Dette er et rent uttrykk for egoisme. Det snur oss om i motsatt retning fra skapelsens mål.

Fra KabTV’s “I Got a Call. How to Use Other People?” 12/22/12

 

Forbindelse mellom kvinner

Kommentar: Tidligere gjorde du det tydelig at bare menn kunne forbinde seg med hverandre. Nå er det i ferd med å bli like forhold for både menn og for kvinner.

Mitt svar: Ja, kvinner kommer frem i økende grad og de begynner å ta aktivt del i alle livets områder.

Før fødte kvinner barn, laget mat gjorde rent og tjente alt og alle. Selv om hun ble behandlet med stor respekt, var det aldri spørsmål om åndelig arbeid. Til og med i helligdommer var det ikke plass for dem. Dette ble det for bare 100 til 200 år siden. 

I dag er alt likeverdig. Verden beveger seg mot at kvinner faktisk blir likeverdige med mannen i alle samfunn. Dette skjer ikke bare fordi vi er så gode, men fordi dette er veien til global korreksjon. Det er ingen tvil om at det kvinnelige blir stadig mer effektivt og nødvendig i vårt felles arbeid.

Det er grunnen til at jeg gir kvinnene stor oppmerksomhet. De representerer seriøse ønsker, seriøse krefter og øver press på mennene og hele verden.

Var det mulig for 200 år siden at en kvinne engasjerte seg i politikk? I dag er der kvinner i topp-posisjoner i mange land.

Dette er en global tendens fordi verden går fremover. Egoismen kommer frem. Kvinnen representerer egoismen, ønsket om å få. Det er grunnen til at hun krever mer og blir mer selvstendig.

Det finnes mye å respektere kvinner for. De er utholdende, svært seriøse og nøyaktige. Det finnes en viss begrensning i deres korreksjoner, ikke på grunn av deres begrensning, men på grunn av den naturlige opp delingen i to kjønn. 

Derfor anser jeg kvinners forbindelse med hverandre for å være en svært stor og seriøs sak.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Women’s Congress” 1/9/13

 

 Er det møyen verdt å dukke inn i neste verden?

Spørsmål: Hvordan kan vi ta opp denne verdenen i oss og forene oss med den?

Svar: Man kan bare ta opp i seg åndsverdenen i samme utstrekning som det er nødvendig for å forklare metoden for oppstigning til folk på riktig måte. 

Hva betyr det å gå inn i den verdenen? Om jeg er på et høyere stadium, da er verden bare en liten del der jeg kjenner til alt fra ende til annen. Jeg føler absolutt alt: Energien, bevegelsen og sammenhengen mellom alle ting.

Jeg er bare interessert i den delen av verden som kalles personlig bevissthet. Jeg vil at mennesker skal nå høyere bevissthet. Dette er det jeg har å gjøre når jeg befinner meg på neste stadium. Jeg hjelper alle som befinner seg her til å løfte seg til neste trinn. Det kalles åndelig fødsel.

-Men hvordan kan man dukke inn i denne spirituelle verden, hvor dukker man da?! Ingen steder! Du aner ikke hvordan den er. Sammenlignet med den øvre verden kommer den ikke nær den så mye som en millimeter, alt er så mye flatere og linjært.

Fra KabTV’s “I Got a Call, What to Expect from Kabbalah?” 12/22/12

 

Eneste løsning

Kommentar: Noen ganger hender det at når du sier noe, rører dette meg så dypt at jeg rett og slett kan smelte bort av det sterke inntrykket. Et par øyeblikk går, og de er helt ubeskrivelige. Man vet at disse øyeblikkene er forbigående, det er ikke mulig å holde dem fast lenge av gangen.

Mitt svar: Denne tilstanden får man av meg fordi en ikke selv er i stand til å komme i forbindelse med det jeg snakker om. Det gikk inn i deg en liten stund, etterlot seg noen slags spor og forsvant igjen. Du kan ikke leve i denne tilstanden hele tiden. Likevel blir det der og andre inntrykk legger seg over det.

Kommentar: Likevel ville jeg gjerne at det skulle virke i meg.

Mitt svar: For mennesker finnes det bare en løsning. Det er å arbeide seriøst med forbindelse mellom mennesker. Du kan ikke annet, dette er den eneste måten.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Incredible!” 12/1/12

https://laitman.com/2023/04/the-only-solution/#gsc.tab=0 

Å bli et menneske

Spørsmål: Pessach symboliserer at hver og en av oss går ut over sin dyriske tilstand. Det hele begynner med Skaperens løfte til Abraham om å arve Israels land. Det er på hebraisk Eretz Israel, ønsket og lengselen for Skaperen. Har naturen satt enhver i stand til å oppnå dette?

Svar: Vanligvis ja. Som resultat av utviklingen vil absolutt alle mennesker på jorden oppnå menneskelig tilstand (Adam). Det vil si likhet med Skaperen.

Spørsmål: Hva betyr det å oppnå menneskeligtilstand fra et Kabbalistisk synspunkt? Hva er dette for grad?

Svar: «Menneske» er «Adam» på hebraisk, fra ordet «Domeh», som betyr «lik Skaperen» eller «I Guds likhet.»

Hva betyr «i Guds likhet»? Siden alle Skaperens egenskaper og hans holdning til alt han har skapt er kjærlighet og gode følelser, da blir en person som oppnår disse egenskapene lik Skaperen og kan kalles Menneske. Før han han oppnådd disse egenskapene er han som et dyr.

Med andre ord er en person som lever i sine naturlige egoistiske egenskaper og bare bryr seg om seg selv, da er han i en animalistisk tilstand. Om han bryr seg om andre og Skaperens altruistiske kvaliteter er i ham, da er han i den tilstanden som kalles Menneske. 

Fra KabTV’s “Spiritual States” 3/26/21