Inlägg i kategori 'Helhetlig utdannelse'

Å lære å samarbeide med verden

Ved å «innesperre» oss, kommer natuen gradvis til å klarlegge dette bildet for oss. Vi kommer selvfølgelig ikke til å se at vi er internt sammenkoblet av våre tanker og ønsker, slik forskere sier. Men vi kommer til generelt å finne det ut, gjennom alt omkring oss.

Alle er istand til å se dette bildet temmelig klart. Det vil føre til en tilstand der vi blir forpliktet til å undervise mennesker på en integrerende måte, slik at de blir istand til å eksistere i denne verden. Uten noe valg, vil de innse at de må tilegne seg kunnskap om samarbeid med verden, ikke med iver, men med en følelse av at det er nødvendig, slik som det er med det meste vi gjør.

Det blir en grunnleggende kunnskap, vaner man tilegner seg over mange år. Jeg tror at mennesker iløpet av sin livstid trenger å oppeholde og utvikle det, for samfunnet vårt utvikler seg raskt i den retningen. Hos tidligere generasjoner utviklet samfunnet seg sakte og der fantes knapt noen forskjell fra den ene generasjonen til den neste. I dag, derimot, har vi en stor kløft mellom generasjonene, på grunn av denne innlemmede nærheten.

Derfor bruker vi så mye energi på å utvikle det allmenne, globale, helhetlige undervisningssystemet som skal inneholde kurs for ulike kulturer og aldersgrupper.

Filialene våre, i forskjellige land, kommer gradvis til å kunne tilby kurs for å forberede forelesere til å undervise i innledende leksjoner, lærere som kan undervise i påfølgende kurs, pedagoger som kan lede gruppeseminarer og folk til å organisere leksjoner, kurs og gruppeseminarer.

Relevant litteratur for staben; lærere, forelesere, pedagoger og organisatorer, vil samtidig bli publisert. Det samme gjelder for de som kommer til leksjoner og kan få noe som innføringsmaterie. Spesielle hjelpemidler for kurser og seminarer, må også organiseres.

Fra en «Samtale om helhetlig undervisning», 29/5/12

Alle har noe de er predisponert for

Den integrerende (helhetlige) metoden kommer fra kabbala. Den forklarer alt basert på det øvre systemet som overvåker menneskeheten.Alt som skjer forklares med en klar kabbalistisk, vitenskapelig og streng terminologi, med formler, grafer, osv. Menneskets – og hele naturens ego, den uorganiske, organiske og animalske naturen, samt det menneskelige samfunnet – utviker seg under innflytelse av en bestemt energi.

Denne utviklingskraften er energien som aktiviserer naturen. Vi kan kalle den skaperen, fordi den skaper og gir liv til stadig nye tilstander hos oss og arbeider i oss. Det er den indre energien som driver vår egoisme.

Innen kabbala, utforskes alle disse handlingene, reglene og lovene, den gjensidige relasjonen mellom vår egoisme og energien som influerer den, på veldig klart og vitenskapelig grunnlag. Ulike sammenkoblinger er konkludert og beskrevet, fra tidenes morgen. Og iløpet av millennium ser vi nøyaktig hvordan det fungerer.

Alle som er opptatt av kabbala, begynner å fornemme dette systemet og ser det i ren cerebral sammenheng: hvordan alle våre «tannhjul» henger sammen, hvordan alle snurrer rundt og hvordan vi er nødt til å forandre oss.

Vi kan, imidlertid, ikke tilby massene dette systemet. Ikke alle kan bli fysikere, kjemikere, eller biologer. Alle har sin egen nisje og sine egne anlegg. Vi kan derfor ikke undervise folk i kabbala. For det første, fordi de ikke har noen interesse for det – og for det andre, nytter det ikke å undervise noe til noen som ikke er predisponert for det internt.

Hva ville skje, f.eks, hvis en fysiker, uten noe ønske og indre driv for å danse, plutselig begynner på dansekurs? Hvordan blir resultatet? I beste fall ville han bli istand til å gjennomføre noen dansetrinn, men det blir aldri en ballettdanser av ham. Det samme gjelder her. Det er ingen vits i å undervise noen i kabbala, om de ikke har noe ønske om å lære om systemet som styrer verden, menneskeheten og hele naturen.

Det er et system, en skjult naturkraft. Den er skjult for oss, bare fordi vi ikke befinner oss på nivå med den. Det er nivået av felles, gjensidig forbindelse, der alt individuelt forsvinner og blir felles og samlet.

Om vi forbereder folk på dette, vil de begynne å fornemme det. Men er de i utgangspunktet ikke predisponert for det, underviser vi dem i alminnelige integrerende kurser. Vi inkluderer selvfølgelig ikke noe om det indre systemet i undervisningen. Da vil de anse oss som mystikere, eller som en del av New Age bevegelsen. Ved å føre dem sammen og gjennomgå samholdsseminarer med dem, baner vi veien for dem til å føle hva som skjer når mennesker samler seg og hva resultatet av samhørighet er. Vi sier: «Legg bare merke til de nye sinnstemningene og tilstandene dere gjennomgår sammen. Et visst fellesskap utvikler seg. Nye tanker og ønsker, som ikke tilhører noen spesifikt. De dukker opp som en konsekvens av informasjonsutvekslingen mellom dere, som resultat av og belønning for samhørigheten dere mellom. Denne felles energien, en felles tanke, forèner dere og samler alle de individuelle målsettingene. Det er den neste innlemmede fasen.»

Og nå, i den innlemmede fasen (som vi selvfølgelig tilnærmer oss gradvis, i henhold til hvordan man utvikler seg gjennom seminarene), «La oss prøve å fornemme hva dette fellesskapet, denne energien, er. Hva om vi forsøker å se hele verden gjennom det og ser at den er en samlet helhet? Hvis jeg er et harmonisk menneske, hvordan vil denne verden se ut for meg?»

Og når jeg ser verden gjennom de felles innlemmede linsene, istedet for gjennom de egoistiske brillene mine, begynner jeg å se at verden i virkeligheten er ett samlet maskineri, et analogt system – og at alt i den er lenket sammen. På samme tid så jeg annerledes på det hele og hadde det bare travelt med «å dra teppet til meg selv». Og ved å ta for mye, forårsaket jeg så stort press at jeg måtte bruke alle mine krefter for ikke å miste det. Hele livet mitt var under enormt press av å ikke miste dette «teppet».

Men om jeg hadde sett annerledes på verden, ville jeg ha sett hvor lett det er å gi opp «teppe-enden» min når jeg samarbeider med andre. Ingen vil prøve å ta det fra meg, for vi er alle dekket av det samme «teppet» og ingen mangler noe. Når vi innser dette systemet, la oss alle bli enige om å godta det. Uansett, vil det tvinge oss til å innlemme oss. Men da blir det med makt, gjennom smerte og lidelse – istedet for at vi bevisst realiserer det.

Slik avanserer vi med vårt aktede publikum og endrer dem gradvis.

Fra en «Samtale om helhetlig undervisning», 29/5/12

 

Et ubrytelig bånd: Wall Street og en Afrikansk landsby

Spørsmål: Er det nødvendig å ha intensive studier over lang tid, slik at folk flest kunne nærme seg det integrale nivået?

Svar: Vi kan ikke vente til de når dette, vi har ikke tid.

Vi ser at de såkalte «progressive» samfunnene i verden befinner seg i en svært kritisk situasjon. Siden verden er sammenkoblet vil dette forårsake uønskede ekstreme konekvenser for hele verden; ingenting godt vil komme ut av dette.

Her kan vi ikke ta et statistisk gjennomsnitts- segment. Vi bør definere det i henhold til de mest ytterliggående stater hvor rikdom, makt, kraft og våpen eksisterer fordi det er høyeste plan og definerer nivået av menneskelig utvikling.

I dag kan vi ikke si at «Menneskeheten har Wallstreet, samtidig har de en Afrikansk landsby, og deres gjennomsnitt er den moderne menneskeheten,» Nei!

Siden Wall Street påvirker hele verden bør vi ta det i betraktning. Den afrikanske landsbyen vil føle dens innflytelse uansett. Hvis Wall Street forsvinner vil den Afrikanske landsbyen dø av sult. Og om Wall Street ønsker det, vil den bli redusert til aske.

Fra en «Samtale om helhetlig utdanning» # 33, 25/5/12

 

Overgangen til integrerende tankegang

Spørsmål: Bør overgangen fra en lineær, egoistisk forbrukertankegang til en helhetlig foregå i ett sprang, en skarp avvisning av den gamle tankegangen? Eller er det en gradvis skritt-for-skritt prosess?

Svar: Dette er absolutt ikke noen kunstig overgang!

Vi må få folk til å involvere seg i undervisnings- og oppdragelsessystemet. Det dreier seg om to parallelle korte kurs. Det kan til og med være et kurs med en måneds varighet, der studentene vil begynne å føle de nødvendige forandringene. Skjer disse forandringene i tankene og følelsene deres, vil studentene se en helt annerledes virkelighet, et enormt prospekt som plutselig tiltrekker dem.

Livet får en mening, livskraft og ambisjon. Plutselig vil de oppdage tilfredshetens kilde og vil se at det er den samme egoismen, men en helhetlig, lukket egoisme, som fungerer ifølge en annerledes formel og andre regler. Den tar ikke hensyn til sin individuelle tilfredsstillelse, som til nå har gitt oss tomhet, depresjon og likegyldighet, men føles integrert med hele menneskehetens natur, på alle dens nivå; uorganisk, organisk og animalsk. Og siden egoismen utvikler seg og bevisst kommer til dette, begynner den å føle naturens interne energi. Den kommer til et nivå av gjensidig påvirkning med naturen og føler derfor at den er uendelig og perfekt.

Her passerer vi alle Einsteins overganger til statusen der mennesket heves til naturens nivå, som er skjult for oss, men som absolutt eksisterer. Dette er informasjonens kontrollnivå der alle kreftene som styrer vår uorganiske, organiske og animale masse finnes. Og slik blir vi et «menneske».

Et menneske er en del av informasjonen som eksisterer i naturen, der det ikke finnes noen fortid, nåtid, eller fremtid. Tross alt lever mennesker som Wolf Messing, som oppfatter fortiden og fremtiden, midt iblant oss. Hvor får de den absolutte og presise kunnskapen fra? De eksisterer i naturen. Alt dette eksisterer i naturen hinsides tid. Og vi når det nivået.

I prinsipp er dette vår status. Dette komponentet kalles et «menneske». Og alt det andre vi driver med, bortsett fra dette, er bare å ivareta vårt animale nivå, den fysiske kroppen.

Fra «En samtale om helhetlig undervisning», 25/5/12

Den menneskelige utviklingens neste fase

Ved å forène seg med andre, blir et menneske lik naturen som er fullstendig sammenføyd – som en eneste organisme.Og når man kommer i balanse med naturen, forènt med den, vil man begynne å fornemme den interne energien som opprettholder hele naturen og sanse dens program og dens forløp.

Man begynner å tilegne seg lovene som er skjult i naturen, som tidligere ikke kunne oppdages med våre tidligere egoistiske vitenskaper og forskningsmuligheter – fordi man nå er under forandring; man blir integrert. Man føler det – og et nytt sanseorgan for helhetlig oppfattelse vekkes i en.

Gjennom dette sanseorganet går man inn i en ny tilstand som fullstendig fyller en og som gir en mulighet for uendelig realisering, fordi man her er samordnet hele universets generelle energi, med naturen.

Fysikere og astronomer snakker forøvrig om det, for de føler det under arbeidet med kosmiske tomrom, lover og vendinger. På samme måte som en som bor i jungelen føler skogen og naturen, begynner mange forskere å fornemme naturens omfattende energi. De sier: «Vi føler at hele universet er en tanke, en idè, det er et internt program!» De klarer ikke å oversette fornemmelsen til tall og formler, men de føler det.

Og dette programmet eksisterer virkelig i naturen, ettersom vi lever og utvikler oss innenfor det og det skapte alt som er rundt oss. Innenfor naturen er altså den energien, som på den ene siden frembringer all utvikling – og på den andre – med sin årsak-og-virkningseffekt på alle naturens komponenter fører den mot et bestemt mål, noe som tilsier at vi kan avdekke dette målet. Og siden mennesket ikke lengre er et passivt element, slik det tidligere var, da det ennå utviklet seg i naturen i sine uorganiske, organiske og animalske komponenter, er vi nå kommet til et nivå med bevisst utvikling.

Vår utfordring er nå å oppdage eksistensens nye nivå. Da vil vi komme til en helt ny dimensjon, til en tilstand der vi vil føle at vi er over tid og rom; det vil si at vi kommer til å være i samsvar med kreftene som styrer alt materie. Vi vil oppdage dem og være istand til å kommunisere med dem.

Dette lar seg bare gjøre ved integrering, når vi sammenføyer oss med selve naturen, som en integrert del av den og ikke sluker alt som en kreftsvulst, men kommuniserer med den i likevekt og harmoni. Og siden vi blir innbefattet i naturen med hensikt, av eget ønske, jeg vil til og med si varsomt, der vi streber etter å fornemme alle dens skjulte planer og krefter – vil vi intellektuelt begynne å utvikle oss i samsvar med prestasjonene som blir avdekket for oss. Dette er den menneskelige utviklingens neste fase.

Fra «En samtale om helhetlig utvikling», 25/7/12

 

1% født til Rikdom, 99% født til Glede

Forandringer kan kun skje fra bunnen og oppover, de sterkeste i denne verden vil aldri forandre seg – de har bygget et slikt system der de ikke kan gjøre noen innrømmelser. Jo mer verden gjør fremskritt, dess mer nådeløst vil de kjempe for sine egne goder. Den sterke vil vokse seg sterkere og fattigdom vil spre seg. Gapet mellom fattig og rik vil bare bli større og større.

Selv i dag kan vi se at middelklassen gradvis blir borte. Vi trodde tidligere at middelklassen ville være grunnlaget for fremtidens samfunn, men dette stemmer ikke og vil aldri skje. Tvert imot vil middelklassen bli fattige, og kun en liten del av menneskeheten på toppen av pyramiden vil være rike. Resten av menneskeheten vil befinne seg på randen av fattigdom.

Så de som befinner seg på toppen vil ikke høre noe. De vil oppføre seg hensynsløst og det øvre forsynet presser dem til dette. De vil kjempe til døden for hver krone som om det var viktig for dem. Dette er et åndelig prinsipp, ikke et spørsmål om penger.

Det vil oppstå en forferdelig krig mellom den delen av menneskeheten som sitter med rikdom og makt, og flertallet som lever i fattigdom. Det er kun mulig å snu denne situsjonen med samhold og enhet mellom alle de fattige, ikke mot de rike, men i en forbindelse hvor de fattige gjensidig støtter hverandre og gjennom dette oppnår fred og balanse.

De bør ikke forenes for å kjempe mot 1% som er på topp. Disse 1% vil krympe til en liten dimensjon, til et begrenset antall mennesker. Løsningen ligger ikke i krig da dette kun er et skall, urenhetens kraft. Løsningen ligger i å tiltrekke seg samholdsstyrke, skaperens kraft. Han vil kjempe mot Farao og alle de andre fiendene.

Det sies: “En helt reddes ikke av sin store styrke” ( Salme 33, 16). Så vi burde ikke stole blindt på dette. Det er takket være forbindelsen mellom oss at vi vil kunne korrigere alt. Vi trenger heller ikke å kjempe for disse forandringene. Vi vil organisere et vidunderlig gledesfyllt liv fra de smulene vi har. Vi vil ikke ha mye, det vil kun være tilstrekkelig for enhvers grunnleggende behov. Men dette vil være nok da alle andre behov vil bli dekket av den generelle stemningen blant folket i dette samfunnet.

I det øyeblikket styrken i forbindelse og samhold begynner å kontrollere de 99%, massene, vil de resterende 1% miste sin makt og evne til å styre. Alle de 99%, 7 milliarder mennnesker, vil kunne organisere et normalt liv ved å sørge for at alle får dekket sine grunnleggende behov, mens de spirituelle kreftene som dveler i dem fyller alle deres andre behov. Dette betyr at den animalske kroppen vil motta det den trenger, og sjelen vil motta sitt. Dette vil være nok for en person til å leve et lykkelig liv.

Fra «Samtale om Helhetlig Utdannelse» 29.06.12

Anerkjennelse er viktigere enn penger

I nyhetene (fra the Association for Psychological Science): «Nyere forskning antyder at generell livsglede i større grad er forbundet med hvor respektert og velrenommert du er av de du har rundt deg, enn statusen som kommer fra hvor mye penger du har i banken.»

«Psykologisk forsker Cameron Anderson fra «The Haas School of Business» ved Berkely Universitet i California og hans co-forfattere utforsker forbindelsen mellom ulike statustyper og tilfredshet i en ny artikkel publisert i Psychological Science, et magasin for Association for Psychological Science (forening for psykologisk forskning).»

«Vi ble interessert i denne idèen siden det finnes rikelig av bevis på at en høyere sosio-økonomisk status – høyere inntekt, høyere utdannelse – ikke forsterker den subjektive følelsen av tilfredshet (eller lykkefølelse) i større grad. Samtidig indikerer allikevel mange teorier at høyere status burde forsterke livsglede», sier Anderson.

Så dersom høyere sosio-økonomisk status ikke kan sidestilles med en større følelse av tilfredshet, hva kan da gjøre det? Anderson og hans kollegaer har en hypotese om at høyere sosiometrisk status – respekt og beundring i gruppene du treffer ansikt til ansikt, slik som vennskapsnettverk, nabolag, eller idrettslag – kan utgjøre forskjellen for din generelle livsglede. «Et høyt ståsted på den lokale stigen din, fører til mer respekt, mer innflytelse og større integrering i gruppens sosiale struktur,» sa Anderson.

Min kommentar: Kabbala sier at mottakerønsket utgjør virkelighetens materie. Det kan generelt inndeles i fire grupper: uorganisk, organisk, animalsk og kommunikativt. Hos mennesket inndeles det i legemlige (mat, sex og familie) og sosiale (rikdom, respekt og kunnskap) ønsker. Derfor konkluderte psykologer at det viktigste, bortsett fra å tilfredsstille kroppslige behov, er hvordan et menneske anser seg selv i samfunnet. Derfor mener kabbala at etter å ha tilfredstillt kroppens grunnleggende behov, hvis helhetlig undervisning sørger for at folk får riktige ferdigheter i sosiale forhold, vil alle bli lykkelige til slutt – og menneskeheten vil oppnå balanse med hverandre og med naturen.

 

 

Enkel metode for å styrke ekteskapelig Glede

I nyhetene fra (LiveSience): Å si «Takk» kan være en enkel metode for å øke ekteskapelig lykke, antyder ny forskning. Denne syklusen av takknemlighet kan også bidra til at et forhold varer lengre.

Å føle deg verdsatt av partneren din, påvirker hvordan du opptrer i forholdet og hvor mye du ønsker å bli i forholdet.*Studie etterforsker Amie Gordon ved universitetet i California, Berkely, sa til LiveSience «at istedenfor å forvente at den andre personen skal gjøre deg lykkelig, kan du få fortgang i denne syklusen, ta den i egne hender og fokusere på hva som er bra i forholdet deres.*

«Det som går galt i mange forhold er at du begynner å ta partneren din for gitt,» uttalte  Gordon til Live Sience; «Du blir vant til å ha dem i livet ditt og glemmer hvorfor du valgte å være sammen med ham eller henne.»

Forskeren fant ut at jo oftere en deltaker handlet forståelsesfullt, bekreftende og med omsorg overfor sin partner, jo mer verdsatt følte partneren seg, og begge var lykkeligere i forholdet. Adferder som – å lene seg mot partneren når man prater sammen, å ha øyekontakt, å berøre trøstende – er viktige når folk viser takknemlighet.»

Min kommentar: Det er ingenting nytt i disse forslagene. Spørsmålet er hvordan man skal overvinne stolthet, gå inn i andres følelser uten å tenke på seg selv, men heller hvordan man kan tilfredsstille andre? Hvordan kan vi forvandle egoistisk kjærlighet til alturistisk? Dette bør bli undersvist i et kort kabbala kurs fordi dette er metoden for korreksjon av vår natur fra mottak til giverglede.

 

 

Den største nytelsen

Spørsmål: Iløpet av senere år har vi i enkelte europeiske land sett et veldig interessant fenomen:  60% av kvinnene sa at fysiologisk orgasme for dem var målet med seksuelt samleie. Det betyr at de bryr seg mindre om hvem de er sammen med, så fremt de får oppleve tilfredsstillelse. Dette fører oss til det fakta at menn ikke tør å oppføre seg naturlig. De er redde for å samarbeide med kvinner og skilsmissestatistikken har økt drastisk. Kan helhetlig, integrerende undervisning løse dette problemet?

Svar: Behov for sex er et av de grunnleggende menneskelige kravene. Folk føler seg konstant tiltrukket av det i hverdagen. Lysten oppstår, den driver dem, folk setter pris på ting og det legger grunnlaget for denne trangen.

Behovet for sex er i prinsippet grunnleggende, ikke fordi det er «dyrisk» og gjør oss istand til å føde og sikre eksistensgrunnlaget for vår art, men fordi det lar oss komme i kontakt med hverandre, noe som tar oss til en særegen tilstand – siden denne tilstanden både er vårt startpunkt og vårt endepunkt; vi ser dens endelige form, vi ser den som det største nytelsesøyeblikket. Jeg kaller det seksuell tilfredsstillelse, men faktisk er det sammensmeltningen av alle mennesker til ett enestående ønske og dets oppfyllelse.

Ifølge kabbalistisk lære kalles det øverste paring, samleie. Det omtales også i ulike religioner og danner grunnlag for mange ting. Det refererer til den maksimale forbindelsen mellom alle skapelsens komponenter som utfyller hverandre, til alle delene som gir og tar imot – som kalles maskuline og feminine.

Perioden der våre tidligere, relativt små mekaniske og dyriske forbindelser og seksualdrifter har sørget for å gi oss visse holdninger til kommunikasjon, forbindelser, famile og der folk har lekt med hverandre eller brukt hverandre – er nå kommet til veis ende. Den eksisterer ikke lengre, fordi vi beveger oss mot et totalt forskjellig behovsnivå.

På den ene siden mister folk det naturlige behovet for sex slik det pleide å være. På den andre siden avdekkes ønskene av det neste nivået – og det har ingen betydning om det er seksuelle behov eller andre behov, for mat og dagligdagse behov osv. Nye behov fra det nye nivået dukker opp og folk skjønner dem ikke og klarer ikke å oppfylle dem. De tror de kan tilfredsstille seg selv ved å anvende de gamle metodene.

Dette vil fortsette å vokse. Disse ønskene vil hele tiden manifestere seg i en mer og mer overdreven form.

Vi må forklare for folk at det er kontakten med andre som vil hjelpe dem til å forstå at de kan tilfredsstilles av alt, inkludert begjæret vi kaller «seksuelt». Det kan godt hende det ikke lengre kommer til å ta form av en seksuell akt og ikke kommer til å ha noe med det å gjøre. Den største nytelsen for et menneske vil være dets integrerte og helhetlige forbindelse med andre – og det har ikke noe å si at det ikke er en seksuell akt. Hovedsaken vil være hengivenhet, mens våre seksuelle forbindelser gradvis vil gå tilbake til sitt ordinære dyriske nivå, siden vi faktisk ikke fortjener mer. Men nytelsen, tilfredsstillelsen kommer til å fornemmes klart i forbindelsen mellom oss – og det vil kalles paring av motsetninger.

Spørsmål: Så det betyr at ulike avvik, ikke nødvendigvis seksuelle avvik, men over-spising og overforbruk av annen luksus, er resultatet av menneskenes manglende evne til å bevege seg videre til neste nivå av tilfredsstillelse?

Svar: Ja, de prøver å oppfylle nye ønsker ved å anvende de samme gamle metodene. Det er faktisk umulig å oppfylle disse ønskene med gamle metoder. Man trenger nye, runde hjelpemidler. Dette er krisen.

Fra en samtale om helhetlig undervisning, 23/5/12

Overvinne likegyldighet og kjedsomhet

Spørsmål: En person må strukturere arbeidstiden sin tydelig. I dag er dette et problem da de fleste voksne bruker mer tid på å drive dank enn å arbeide. Hvordan oppdrar man unge mennesker så deres dag kan planlegges riktig?

Svar: Problemet er at folk kjeder seg i dag. Arbeid fasinerer dem ikke. Ingeting i livet ser ut til å ha noe mening for dem. Dette er et problem for alle som jobber, spesiellt de som jobber på kontorer helt opp til ledelsen. Sjefer låser seg selv inne på kontoret og sier «Jeg er opptatt» Men egentelig sniker han seg unna arbeidet.

Ansatte later også som de er opptatte sammen med medarbeidere på alle nivåer på arbeidsplassen. Dette er naturlig. Folk mister lysten til å skape, produsere eller gjøre noe i det hele tatt. De kan ikke tvinge seg selv til å jobbe. Folk bare henger rundt omkring og tukler med et eller annet.

Det er bra vi har internet. Det er rett og slett et universalmiddel mot kjedsomhet, for da er folk i alle fall opptatt med noe. Uten det, ville nedbrytningen gått fortere. Selv om det i dette tilfellet ville vært mye enklere, ville vi fort følt oss som en vissen plante. Alt dette er konsekvensen av våre ønskers utvikling; de har nådd toppen og kan ikke lengre oppfylles.

Dette started på 60tallet med «Blomster Barna,» «Beatles,» mediterende hippier, narkotika misbruk osv.. Dette var det første signalet.

Når vi nå jobber med integral kommunikasjon blant  folk, bruker vi en ganske enkel metode. Først må du se hvor mye samfunnet påvirker individet, hvor mye det interesseres, fasineres og lar seg styre av det, hvor mye personligheten inspireres av omgivelsens muligheter, ønsker og mål, hvordan omgivelsen påvirker personligheten avhengig av hva vi driver med – og derfor begynner vi å vekke til live alle mulige typer forandringer hos alle, enten det dreier seg om gode eller dårlige forhold, med endring i oppfattelser, tanker, avgjørelser, evalueringer osv

Poenget er at hvis vi på en riktig måte inkluderer en person i samfunnet, vil ønsket som er grunnlaget for menneskets eksistens, ønsket som tidligere var veldig lite (da han ikke ville noe, kunne han ikke røre en finger) nå blir det ti ganger større fordi det befinner seg i en gruppe som begynner å stimulere og skake i ham.

Til slutt blir han gjennomsyret av alle andres ønsker, han våkner opp og får et slags internt stress. Dette vil få ham ut av likegyldigheten.

Jeg tror at dette bør vedtas av alle arbeidsgrupper hvis de ikke ønsker å sove gjennom hele livet. De trenger tross alt å gjøre noe til det beste for samfunnet. Det er derfor nødvendig at de forener seg. Så selv om de kanskje sover vil de samtidig bli gjensidig stimulert av hverandre. Da vil de begynne å leve og arbeide effektivt.

Det fungere på samme måte med barna. Dette betyr at omgivelsene utfører en justering av personligheten så de begynner å motta ønsker fra alle menneskene rundt dem og blir mer energetiske enn før.

I tillegg vil et så sterkt ønske skape omgivelsene for menneskets videre utvikling. Dette er ikke bare økt oppmerksomhet, men muligheten til å heve seg over andre og også å bøye seg. Dette for å ta opp informasjon fra folk rundt seg og viktigst av alt, å entre sirkelens sentrum, for å fornemme fellesskapet og der se på verden og finne en riktig løsning på alle problemer.

Det er et høyere ønske, tanke og sinn som ikke forholder seg til meg eller andre. Det er noe vi nå har skapt med vår egen innsats og motivasjon. Denne felles tingen som fødtes mellom oss, er vårt neste nivå, som er høyere. Ved å se gjennom dette nivået, nærme oss verden gjennom det, vil hver enkelt av oss bringe seg selv til riktig løsning.
Fra “Talk on Integral Upbringing” 5/23/12