Be om alt du ønsker deg

Det betyr ærlig talt ikke noe hvilken hjelp mennesket ber om fra skaperen. Nøkkelen er å fortsette å be hvert eneste sekund. Måtte man aldri glemme at det ikke finnes andre enn han, den gode som gjør godt. Måtte man knytte hver eneste lille ting som skjer med en selv til skaperen.

Mennesket tenker vanligvis at dette ikke er det rette øyeblikket for å be om hjelp, at det forventes at han må gjøre noe først, lykkes i noe alene, utføre visse handlinger, og at han først deretter kan vende seg mot skaperen. Der tar han feil! Det kreves ingen handlinger. Hele metoden er kun ment for å avdekke skaperen.

Jo oftere du vender deg mot han, jo mer vil du føle at du er avhengig av han. Jo mer du plager han og overfører alt ansvaret for alt som skjer med deg til han, jo mindre trenger du å bekymre deg.

I henhold til hans program, vil han skyve deg bort, gjemme seg og plassere alle slags hinder og hemmeligheter foran deg. Uansett må du gjøre det til en vane å hele tiden søke etter han, og be om hjelp fra han. Dette er den korteste og mest pålitelige veien man kan ta.

Det krever ingen intelligens, kun utholdenhet. Om mennesket inntar en slik posisjon og ikke mister tråden (ved hjelp av gruppen som hele tiden minner hverandre på det), vil han gjennom hele tiden å vende seg mot skaperen, den øvre kraften, naturen, definitivt oppdage hvordan han ber, hvorfor og med hvilken hensikt. Man lærer skaperens karakter, hvilke bønner han besvarer og hvilke han ikke besvarer. Takket være hans bestemte ønske om å tre inn i denne kommunikasjonen, dialogen med skaperen, kan mennesket begynne å få klarhet i hvem han er.

Dette blir beskrevet som ”Gjør alt som står i din makt, men ikke bare gå din vei”. Det vil si at vi må be om alt mulig, helt uten å tenke oss om, akkurat som et barn som tar tak i alt han får tak i og likevel fortsetter å mase på sin mor: ”Gi meg det, gi meg det, gi meg det!” Disse bønnene vil vise vei til oppklaringen om hva som virkelig er verdt å be om, hvor ”budene” og ”overgangene” befinner seg i alt dette, hvordan man oppnår fri vilje og hva som er svarene på hans handlinger. Det er slik mennesket lærer.

Det er bra at du ikke lar dette forvirre deg, og at du ikke tror at alt er avhengig av deg eller omgivelsene dine. Du vil knytte alle disse tre ”punktene” sammen: deg selv, gruppen og skaperen, og lede alt i den riktige retningen, til den øvre kraften, til å være avhengig av han.

Senere vil du begynne å vurdere hvordan du spør. Ber du for din egen del, for andres del eller for skaperens del? Det er slik du lærer om dette langs veien.

Fra første del av Morgenleksjonen 17/05/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål